Expertkritik mot L-ledaren: Oförenligt med uppförandekoden

Johan Pehrson: Helt orimligt

Johan Pehrson har ekonomiska intressen i säkerhetsbranschen - samtidigt som han politiskt driver frågor som rör branschen.

Nu riktas kritik mot L-ledaren och en expert på korruption och jäv menar att det strider mot riksdagens uppförandekod.

– Det är helt orimligt. Då kommer ingen att vilja bli riksdagsledamot, säger Johan Pehrson till Aftonbladet.

Aftonbladet avslöjade hur Johan Pehrson har ekonomiska intressen i ett företag som erbjuder ordningsvakter – samtidigt som han driver politiskt att staten ska satsa miljardbelopp på ordningsvakter.
Pehrson har även lagt riksdagsmotionen ”Bredda RUT till att omfatta även säkerhets- och trygghetstjänster”.

Pehrson äger omkring tio procent av bolaget KB18 Företagsförädling, som äger och driver flera företag. Ett av dem är säkerhetsföretaget Securus.

Johan Pehrson menar att hans intressen i säkerhetsbranschen är helt oproblematiska - då han håller avstånd mellan företagande och politik.

Samtidigt visar Aftonbladets granskning att L-ledaren vid flera tillfällen marknadsfört sitt bolag under sin tid i riksdagen - och även beskrivit sig som en aktiv ägare.

Skapar inte förtroende

Nu får L-ledarens agerande kritik.

– Det låter som det här är oförenligt med riksdagens uppförandekod. Det är lite knepigt att driva politik som sammanfaller med ens privatekonomiska intresse. Det skapar inte förtroende, säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt.

Han reagerar även på att Pehrson under sin tid i riksdagen använt sin plattform på sociala medier till att marknadsföra sitt eget bolag:

– Det här ger lobbyismen ett helt nytt ansikte att lobba för sina egna privatekonomiska intressen samtidigt som man sitter i riksdagen.

L-ledaren Johan Pehrson.
L-ledaren Johan Pehrson.

Finns en risk

Folke Johansson, professor emeritus i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, ser också problem med Pehrsons ekonomiska egenintressen:
– Det verkar som det här har passerat gränsen. Det finns en risk att man ska se det som ett egenintresse. Det behöver inte vara så, men det finns en risk att det ses så, och bara det är problematiskt.
I uppförandekoden för riksdagens ledamöter står det att bland annat de ska "agera för att främja allmänintresset och inte utnyttja sin ställning för personlig vinning".
Det anges även att "uppdraget ställer höga krav på integritet, och situationer som kan skada folkets förtroende för riksdagen bör undvikas".
Men Johan Pehrson håller inte alls med om att han skulle bryta mot uppförandekoden:

– Jag och många i riksdagen sparar i olika aktier, en del noterade andra är onoterade. Vi har olika intressen. I detta när man går in i riksdagen så är det helt orimligt att säga att människor som har skog måste sälja skog, människor som har mark måste sälja mark. Jag har ett företag som investerar i mindre bolag brett och så ska jag behöva sälja det? Det är helt orimligt, då kommer ingen vilja sitta i riksdagen, säger han när Aftonbladet träffar honom innan hans tal under Järvaveckan.

Som riksdagsledamot ska du undvika situationer som kan skada folkets förtroende för riksdagen. Tycker du att du har gjort det?

– Jag tycker ju det, jag har redovisat när jag kandiderade 2018 att jag är småföretagare och har redovisat att jag är delägare i KB18 Företagsförädling. Jag har inga styrelseuppdrag och har ingen operativ insyn alls idag. Jag är en passiv ägare men jag är däremot aktiv och pratar om det till exempel på Twitter och gör ingen hemlighet av det.

Så du tror inte att det här har påverkat väljarnas förtroende för dig?

– Jag hoppas inte det. Jag hoppas att det finns väljare som uppskattar att det finns politiker som har andra erfarenheter att bara varit politiker hela livet och jag är småföretagare. Det är bra att förstå företagsamhetens villkor för det är företagen som skapar välstånd. Det har varit så i 200 år faktiskt.

Publisert: