Släckningsarbetet av det brinnande lastfartyget fortsätter

Släckningsarbetet av fartyget Almirante Storni kommer troligtvis inte vara över idag.

Kustbevakningen har kallat på förstärkning och besättningen är fortfarande ombord.

– Det positiva är att branden inte har spridit sig. Det negativa är att det fortfarande brinner, säger Mattias Lindholm, kommunikatör på Kustbevakningen.

Räddningsinsatsen av lastfartyget Almirante Storni fortsätter. 17 personer befann sig ombord när fartyget började brinna utanför Vinga i Göteborgs skärgård.

Vid 14-tiden på söndagseftermiddagen var branden fortfarande inte släckt.

– Det positiva är att branden inte har spridit sig. Det negativa är att det fortfarande brinner, säger Mattias Lindholm, kommunikatör på Kustbevakningen.

– Sedan förbereder vi på att insatsen kommer ta tid, det kommer nog inte vara över i dag.

Vattenbombande helikoptrar från MSB kallades in under dagen. Men helikoptrarna gav inte den effekt man hade önskat.

– Det beror mycket på vädret och blåsten. Vi har svårt att komma åt brandhärden, men släckning från sjön funkar, säger Lindholm.

Kustbevakningen största fartyg Poseidon, tillsammans med Sjöräddningssällskapet och specialutbildade brandmän, ingår i räddningsinsatsen som beskrivs en av de största på väldigt länge. Senare ikväll ansluter även systerfartyget Triton.

– Det är både en försiktighetsåtgärd ifall något skulle hända men det handlar också om att skapa en uthållighet om det skulle dra ut på tiden, Valdemar Lindekrantz, kommunikatör på Kustbevakningen.

Har undvikit spridning

Det 177 meter långa fartyget Almirante Storni är lastat med virke och seglar under liberiansk flagg. Det var på väg från Ljusne i Söderhamn till Göteborg när besättningen slog larm om branden 14.25 på lördagen.

I nuläget är det delar av virkeslasten ovan däck som brinner, inte själva fartyget. Både besättningen och fartygets bränsletankar befinner sig i den bakre delen av fartyget medan branden pågår i den främre delen.

– Den stora risken är att branden sprider sig och det har vi från början arbetat med att förhindra, säger Markus Erik Green, stabschef på Kustbevakningen.

Flera bogserbåtar bidrar i släckningsarbetet.
Flera bogserbåtar bidrar i släckningsarbetet.
Specialutbildade brandmän på väg till platsen.
Specialutbildade brandmän på väg till platsen.

Besättningen kvar ombord

Fartygets besättning, som utgörs av 17 man tillsammans med sex brandmän och en kustbevakare, befinner sig fortfarande ombord.

– I det här skedet är vi tacksamma för att de finns kvar i och med att de har bäst koll på detaljerna kring fartyget, säger Mattias Lindholm.

Räddningshelikoptrar från Sverige och Danmark finns redo att evakuera besättningen om läget skulle förändras.

– Skulle människors liv stå på spel så hamnar frågan givetvis i ett annat läge.

Förebygger oljespill

Förutom själva släckningsarbetet har en annan fråga fått prioritet för räddningsoperationen: att undvika oljespill. Än så länge har inget bränsle läckt ut i vattnet och förebyggande åtgärder har vidtagits för att undvika spill.

– I händelse av att utvecklingen skulle gå åt fel håll har vi börjat värma upp oljan till pumpbar temperatur, säger Lindholm.

– Det är väldigt angeläget att undvika stor oljespill i Göteborgs skärgård.

Kustbevakningen har än så länge gjort bedömningen att det är bättre att bekämpa branden till sjöss än att bogsera in fartyget på land.

Flygfoto taget med värmekamera.
Flygfoto taget med värmekamera.
Kustbevakningens största fartyg Poseidon deltar i räddningsinsatsen.
Kustbevakningens största fartyg Poseidon deltar i räddningsinsatsen.
Publisert:

LÄS VIDARE