Fritt skolval bidrar till segregation

Foto: Anders Wiklund/TT
I Husby i nordvästra Stockholm väljer i vissa årskurser åtta av tio elever bort den lokala skolan. "De familjer som har det tuffast, svårast att få ihop livet – ja de väljer ju inte bort, utan de är kvar", säger rektor Magnus Duvnäs som anser att samhället svikit. Arkivbild.

avTT

NYHETER

Det fria skolvalet har bidragit till en extrem skolsegregation i utanförskapsområdena.

I Husby i nordvästra Stockholm väljer i vissa årskurser sju av tio elever bort den lokala skolan.

– Man har tillåtit att ett redan utsatt område dräneras på socialt och intellektuellt kapital, säger Magnus Duvnäs, rektor på Husbygårdsskolan.

TT har rapporterat om skolresultaten i de områden som av polisen klassats som särskilt utsatta. På många håll är läget djupt oroande med så många som varannan som inte klarar behörighet till gymnasiet, och forskare varnar för en förlorad generation unga som riskerar ett livslångt utanförskap.

På Husbygårdsskolan var det i fjol drygt fyra av tio som inte klarade grundskolan.

– Det är klart att det är ett jättebekymmer att skicka iväg nästan hälften av eleverna och stämpla dem som icke-godkända. Det spär på utanförskapet, säger Magnus Duvnäs, som är rektor på skolan sedan två år tillbaka.

Söker sig bort

Fram till årskurs 5–6 har många av eleverna framtidstro, säger han. Men för flera raseras den när första betyget kommer.

– Det påverkar deras självbild. De känner att "jag kan inte" och "det här samhället är inte för mig".

Andelen som väljer bort den lokala skolan är extremt hög. I stadsdelen Rinkeby-Kista, där Husby ingår, går endast en tredjedel av eleverna i de kommunala högstadieskolorna.

– Det finns en önskan hos familjer och elever att man ska få ta del av det andra Sverige, och då tror man att om man tar bussen eller tunnelbanan några kilometer så får man pröva på det. En förälder som inser att huvuddelen av eleverna inte verkar vara födda i Sverige blir osäker, då man vill att barnet ska få goda svenskkunskaper.

TT: Vilka är det som blir kvar?

– Det är förstås olika, men de familjer som har det tuffast, svårast att få ihop livet – ja de väljer ju inte bort, utan de är kvar. Så andelen elever som har det tuffare hemma är betydligt större än snittet i andra skolor, säger Magnus Duvnäs.

Högre lön

Att vända utvecklingen är samtidigt inte helt enkelt.

– För att verkligen höja resultaten måste vi ha kraft att rekrytera de duktigaste pedagogerna. Men då krävs troligen en del extra incitament, som exempelvis högre lön. Människors bild av Husby är att det är kaos – det är inte det.

Att det fria skolvalet orsakat problem för samhället råder det ingen tvekan om, enligt Anders Trumberg, forskare vid Örebro universitet som studerat skolsegregation och skolval.

– Sverige har ett av de mest extrema systemen i världen vad gäller valfrihet. Den frågan borde man diskutera mer, hur man ska få kontroll på det.

Alternativet behöver inte vara att inte få välja alls, utan det finns olika typer av begränsningar att testa, säger han.

– I dag spelar det jättestor roll vilken skola du går i och det påverkar din framtid. Det är en politisk fråga att man börjar diskutera detta mer på allvar, det är bara det att ingen vågat ta i den bollen än.