Nyheter

S vill öka arbetet mot psykisk ohälsa

avTT

Foto: Jonas Ekströmer/TT
Nasra Ali, ordförande för S-studenter, Philip Botström, ordförande för SSU, socialminister Annika Strandhäll (S) och finansminister Magdalena Andersson (S) vid Socialdemokraternas presskonferens om psykisk ohälsa.

Socialdemokraterna vill att unga som mår dåligt ska få stöd snabbare. De lovar 250 miljoner kronor mer till landstingen för att öka tillgängligheten och stärka den specialiserade psykiatrin, Bup och vårdcentraler.

Därmed sällar sig partiet till raden av riksdagspartier som lyfter frågan inför valet.

– Psykisk ohälsa är vår tids snabbast växande folksjukdom och särskilt oroande är ökningen bland barn och unga, säger socialminister Annika Strandhäll (S).

Socialstyrelsen konstaterade i fjol att 190 000 barn och unga lider av någon form av psykisk ohälsa och att det skett en fördubbling på tio år.

Ett av S-förslagen är att elevhälsan inte bara ska screena för fysisk hälsa utan också för psykisk hälsa. Socialstyrelsen och Skolverket föreslås få i uppdrag att ta fram ett program för detta. Målet är att barn och unga som mår dåligt snabbt ska få hjälp.

– Du ska inte behöva vänta en dag för länge, oavsett om det är halsfluss eller en depression, säger Strandhäll.

Alla förlorar

Finansminister Magdalena Andersson (S) framhåller att hela samhället förlorar när psykisk ohälsa drabbar människor och förhindrar unga att nå sin potential.

Förutom de 250 miljonerna till landstingen föreslås 25 miljoner kronor till att utveckla dagens digitala ungdomsmottagning (UMO). Dessutom vill S ge Socialstyrelsen och Skolverket i uppdrag att utarbeta ett program för att bättre förebygga självmord.

Bris generalsekreterare Magnus Jägerskog välkomnar satsningen, men är tveksam till om det räcker.

"Allt fler barn och unga mår dåligt och de har rätt att få stöd. Vi ställer oss dock tveksamma till om de här förslagen ens är i närheten av att kunna tillgodose det stora behov av vård och stöd som finns vad gäller barns och ungas psykiska ohälsa", skriver han i en kommentar.

Het valfråga

Den senaste tiden har i stort sett alla riksdagspartier presenterat förslag för att minska den psykiska ohälsan. Exempelvis vill Moderaterna satsa 500 miljoner kronor årligen de kommande fyra åren för att korta väntetiderna till Bup och primärvården, ett av Miljöpartiets prioriterade vallöften handlar om att skapa en köfri barn- och ungdomspsykiatri och Centern föreslår 1,2 miljarder under tre år på en ny vårdform inom öppenpsykiatrin.