Karolinskadirektören: Det här borde inte ha skett

avEric Tagesson, Richard Aschberg

NYHETER

Karolinska institutets universitetsdirektör Per Bengtsson ångrar i dag samarbetet med forskaren Markus Maeurer:

– Det är klart att det här har varit ett olyckligt ärende. Det går inte att komma ifrån det. Med facit i hand borde det här inte ha skett.

– Det finns många starka personligheter i den här branschen där alla inte är helt seriösa.

Enligt Per Bengtsson är det professor Matti Sällberg som är prefekt för instituitionen där Maurer hade sitt projekt som beslutade om att samarbetet skulle inledas.

Bengtsson förklarar att Maurer i dag inte längre är knuten till Karolinska institutet, KI.

– Vi har inga som helst samarbeten med honom så vitt jag vet. Vi vill helst inte ha med sådana personer att göra.

Anställda har slagit larm, både på KI och på Karolinska sjukhuset om oetisk behandling av patienter. Varför har du inte agerat?

– Jag känner inte till att det varit någon oetisk behandling av patienter inom ramen för det här projektet.

I revisorernas rapport, som du tagit del av, finns mejlväxlingar om en patient som känner lurad, bland annat.

– Ja, absolut. Det finns mängder av brister i det här projektet. Vi har tagit tag i det här så fort vi har fått kännedom om det och tagit det på stort allvar. Det är ju därför vi har satt in revisorer att titta på ekonomin, vi har vänt ut och in på arbetet, och institutionen har gjort ett väldigt bra arbete med att ta reda på det här.

Men vad gäller det oetiska arbetet slogs det ju larm för flera år sedan.

– Inte till mig.

– Men när hela det här arbetet är färdigt ska vi titta på alla delar i det här, för det finns ett stort lärande i det hela. När vi i ledningen får reda på etiska brister eller etiska klagomål tar vi det på stort allvar.

Men varför har ni inte fått reda på det i det här fallet?

– Det kan inte jag svara på. Det är en av de saker vi måste gå igenom för att lära oss av.

Så här färskt efter Macchiarini-affären, där det också slogs larm om saker och ingen agerade – nu är det ju samma sak igen?

– Nej, det här är inte alls samma sak. Larmet har slagits väldigt lokalt. KI:s ledning har agerat mycket tydligt och det är vårt eget kontrollsystem som i grunden har fungerat att vi upptäckt problemen i projektet. Sannolikt delvis för att folk larmade till prefekten.

Man har hållit på med hästceller i era laboratorium, vad säger du om det?

– Det är hemskt. Fullständigt vedervärdigt. Det är ingen som har gett tillstånd till.

Hur kan det pågå sådana saker, har ni så dåliga kontrollsystem?

– Vi kontrollerar inte vad varje forskare håller på med i sitt labb. Det här är en förtroendeforskning. Det är så forskning bedrivs. Det här är en person som har missbrukat ett förtroende. Det har vi ingenting till övers för.

1 av 4 | Foto: ROBIN LORENTZ-ALLARD
Karolinska institutets universitetsdirektör Per Bengtsson.

Ärendet med brott mot etiktillstånden, som misstänks ha pågått en tid, har KI nu anmält till polisen.

– Det som har hänt är naturligtvis tråkigt. Etik är något av det viktigaste som finns i de här delarna. Tyvärr dyker det upp avvikelser. Det är jättetråkigt varje gång det händer. Vi jobbar hårt för att komma till rätta med det. Allmänheten ska kunna känna det största förtroende för oss.

Men ändå har det brustit?

– Ibland brister saker och ting. Men det finns ett lärande på varje misstag.

Det amerikanska företaget Geneius Biotechnology Inc, som har satsat över 13 miljoner på forskningen med kliniska tester vill nu ha tillbaka alla pengarna. Några kliniska tester på människor har överhuvudtaget inte skett.

Enligt det amerikanska bolaget har KI i samband med Maeurerprojektet gjort sig skyldig till avtalsbrott:

– Jag vill inte kommentera det just nu eftersom vi ligger i förhandling, säger Per Bengtsson.

Macchiariniskandalen – detta har hänt 01:05