Kina slutar använda fångars organ

Publicerad 2013-11-02

Kina planerar att i mitten av nästa år avveckla det kontroversiella användandet av organ för transplantation från avrättade fångar.

Organtillgången är redan nu otillräcklig, delvis beroende på att kineser traditionellt anser att kroppen bör kremeras intakt. Bristen har lett till olaglig organhandel. 2007 förbjöd därför regeringen transplantationer från levande donatorer med undantag för äkta makar, släktingar och adopterade familjemedlemmar.

TT