Männen åtalas – för skandalsajten Lexbase

avAnders Johansson

NYHETER

"Detta är förtal. Punkt slut."

Jonas Häger och advokat Pontus Ljunggren, som startade internetsajten Lexbase, har åtalats för förtal.

Bakom det enskilda åtalet står en företagare i södra Sverige som en gång åkt fast för fortkörning - men som målas ut som att han "förekommer i tingsrättsdomar".

– Det här är förtal, punkt slut, säger företagarens ombud Torgny Jönsson.

Cirka ett 100-tal anmälningar har kommit in till Justitiekanslern mot Lexbase.

Personer hängs ut som brottslingar trots att de i flera fall inte är dömda. I en del fall handlar det om mindre allvarliga saker och som ligger långt tillbaka i tiden, men som nu rivs upp på nytt.

”Klart en fråga om förtal”

Massor av människor mår dåligt av att deras namn nu spritts genom Lexbase. En anmälare säger sig överväga självmord.

Torgny Jönsson, känd som "Maffians bankir", har nyligen avtjänat ett sexårigt fängelsestraff för grovt bedrägeri. Han har ägnat tiden i  fängelse åt att studera juridik och driver nu genom sin organisation Reclaim Justice flera olika rättsfall, däribland detta.

Han säger att det inte finns anledning att sitta och vänta på att JK ska utreda saken när det, enligt hans uppfattning, är så klart att det är fråga om förtal, kanske även grovt förtal.

”Lämmelåtg mot de här personerna”

Flera personer har nu vänt sig till Reclaim justice i ärendet och i dag lämnades en stämningsansökan in till Stockholms tingsrätt - och och flera är på gång.

– Det ska bli ett lämmeltåg till Stockholms tingsrätt mot de här personerna, säger Torgny Jönsson.

I fallet med företagaren, som är välkänd på sin hemort, är det fråga om en trafikförseelse. Den som inte betalar för att köpa själva handlingen kan få intrycket att det handlar om betydligt allvarligare saker. Genom publiceringen av namnet lämnas uppgift som "är ägnad att utsätta honom för andras missaktning". Torgny Jönsson skriver vidare i stämningsansökan:

"Tilltalade Pontus Ljunggren och Jonas Häger hävdar att verksamheten stöds av offentlighetsprincipen, vilken är tillkommen av demokratiskäl, för att allmänheten ska ha möjlighet att få insyn i och kontrollera det offentliga. Offentlighetsprincipen är däremot inte ägnad att sprida desinformation om enskilda."

Yrkar på fängelsepåföljd

Torgny Jönsson fortsätter:

"För den oinvigde som inte sysslar med juridik, är en dom lika med brott. Ett stort antal domar handlar inte om brott. Det är domar i till exempel tvister, familjemål, fastighetsmål, arbetsrättsliga mål etcetera."

Företagaren yrkar att Pontus Ljungren och Jonas Häger ska dömas till en kännbar fängelsepåföljd, samt att betala 200 000 kronor i skadestånd.