Pappan var döende i tv - familjen får inget skadestånd

Av: Ida Gustafsson

Publicerad:
Uppdaterad:
Familjen som fick se sin far dö i ett TV 3-program har vänt sig till Uppsala tingsrätt för att få upprättelse.
Foto: P-O Sännås
Familjen som fick se sin far dö i ett TV 3-program har vänt sig till Uppsala tingsrätt för att få upprättelse.

Sköterskorna kan inte åtalas för att de pratat om den döende 58-årige patienten i TV3:s Sjukhuset eftersom de omfattades av yttrandefrihetsgrundlagen, menar Uppsala Tingsrätt.

Domen kommer att överklagas till hovrätten.

– Familjen har beskrivit att de själva har svårt att förstå tingsrättens dom, säger ombudet Anna Rogalska Hedlund till Aftonbladet.

I domen som kom i dag slår tingsrätten fast att det ärendet faller in under Yttrandefrihetsgrundlagen, eftersom det rör sig om ett tv-program.

Vilket innebär att sköterskorna som medverkar i programmet, som spelades in på Akademiska sjukhuset i Uppsala, inte har begått brott mot tystnadsplikten.

”Kommer överklagas”

Enligt tingsrättens bedömningen har sjuksköterskorna i programmet lämnat uppgifter om 58-åringens sjukdomstillstånd ”av ett slag som innebär ett röjande av sekretesskyddade uppgifter”. Men eftersom sjukhusledningen godkänt inspelningarna menar rätten att sköterskorna fått uppfattningen att de inte brutit mot tystnadsplikten. Rätten menar även att sköterskorna omfattas av meddelarfriheten som finns i Yttrandefrihetsgrundlagen och att det därmed inte går att åtala dem för brott mot tystnadsplikten.

Rätten dömer att de anhöriga ska betala rättegångskostnaderna i detta tvistemål, över 590 000 kronor.

Ombudet Anna Rogalska Hedlund säger till Aftonbladet att familjen kommer att överklaga domen. Och familjen har beskrivit att de ”har svårt att förstå tingsrättens dom”:

– De har uttryckt en viss tomhet, de undrar: Vad menar tingsrätten, har de verkligen hört vad de vi har att säga?

Anna Rogalska Hedlund menar att tingsrättens dom har "grundläggande brister".

– Tingsrätten menar å ena sidan att sjuksystrarna och landstinget gjort fel eftersom man röjt sekretessbelagda uppgifter. Och man anser att trots det inte kan hållas ansvarig utan då hänvisar man till yttrandefrihet.

Under huvudförhandlingen refererade familjens ombud till ett avgörande i Högsta Domstolen som fastslår att myndigheter inte kan åberopa yttrandefrihet för att undslippa ansvar, på samma sätt som privatpersoner. En invändning som tingsrätten inte bemöter i domen. Anna Rogalska Hedlund menar att tingsrättens bedömning att sjuksköterskorna i programmet omfattas av meddelarfrihet inte är korrekt eftersom sköterskorna är i tjänst när de uttalar sig i programmet.

Anmälde landstinget

När programmet sändes hösten 2007 hade den 58-årige mannen avlidit till följd av svår cancer. Trots att mannens ansikte var "suddat” kände familjen kände igen honom när de såg programmet. Och även nära vänner och arbetskamrater kände igen mannen De anhöriga anmälde landstinget Uppsala län för sekretessbrott och krävde ett skadestånd på totalt 375 000 kronor i ersättning för kränkning.

Landstinget har i en tidigare intervju med Aftonbladet uppgett att 58-åringen gett sitt medgivande till medverkan i programmet.

– Han gav sitt samtycke på två sätt: det ena är att det vid den här tidpunkten satt plakat på sjukhuset om att filminspelningen pågår, med förklarande text om vad det innebär. Sedan tillfrågades han. Men det som var speciellt var att den här mannen avled innan vi kunde bekräfta det i skrift, vilket vi fått av de övriga deltagarna i programmet, sade Jens Larsson, chefsjurist, Landstinget i Uppsala län.

Aftonbladet har sökt familjens ombud för en kommentar.

Publicerad: