Abort i Europa – land för land

Europas abortlagar, hämtat från http://worldabortionlaws.com/map/
Europas abortlagar, hämtat från http://worldabortionlaws.com/map/

En svensk barnmorska hamnade i rampljuset nyss, när hon vägrade att utföra aborter.

Men kvinnan är långt från ensam om sin åsikt.

Abortmotståndet i Europa ökar  – och vinden har vänt snabbt.

Litauen, Schweiz och Spanien har alla föreslagit stora restriktioner bara de senaste månaderna.

I två tredjedelar av världens länder är abort olagligt, och varje år begår kvinnor 20 miljoner osäkra aborter, enligt WHO.

Har de råd går de till diskreta kliniker inom eller utom landet.

Har de inte råd äter de råttgift, använder tillhyggen som galgar eller virknålar eller uppsöker läkare som förhoppningsvis har legitimation.

Det har ett tragiskt resultat:

70 000 kvinnor om året dör av ­komplikationer i samband med illegala aborter.

18:e veckan

I Sverige kan en kvinna abortera ett foster fram till 18:e veckan, oavsett anledning.

Men många europeiska kvinnor står inför en helt annan situation om de vill avsluta graviditeten.

I Malta är aborter är helt olagligt, oavsett anledning. I Portugal, Irland och Polen tvingas kvinnor som vill göra abort, men som inte uppfyller kraven, iväg till andra europeiska länder.

Femtio år efter att svenska kvinnor smög iväg till Polen för att avsluta oönskade graviditeter kommer nu de polska kvinnorna hit.

Omröstning i Schweiz

Majoriteten av Europas länder har gått mot strömmen, med lagar som gör det förhållandevis enkelt att få en abort.

Detta kan dock snabbt förändras. Ända sedan det amerikanska valet för ett och ett halvt år sedan har diskussionerna kring fri abort blivit allt mer högljudda – och allt mer intensiva – i både USA och Europa.

Både Slovakien och Ungern har förslag om att försvåra aborter i landet. När Schweiz gick till valurnorna i helgen var inte bara invandringen på tapeten. Även landets aborter avhandlades.

Landets konservativa kristna förslog att kvinnor i fortsättningen skulle få bekosta sina aborter själva.

Förslaget röstades ned.

Spansk abortfråga

I Litauen höll aborter på att bli olagliga så sent som i oktober, när ett förslag röstades igenom två olika instanser innan det stoppades av regeringen vid sista beslutsfasen.

Det mest uppmärksammade landet är Spanien, där det just nu pågår en hetsig diskussion om abortfrågan.

Under socialdemokratiskt styre 2010 fick spanska kvinnor större friheter men nu vill regerande höger­partiet Partido Popular införa en ny abortlag som skulle bli en av Europas strängaste.

Går den igenom kommer kvinnor bara tillåtas abort vid våldtäkt och extrem fara för moderns liv.

Så här ser restriktionerna i Europa ut just nu:

Belgien:

Lagligt, men fem dagars väntetid krävs.

Cypern:

Tillåtet fram till vecka 28 om två läkare anser att mamman riskerar allvarlig fysisk eller psykisk ohälsa eller att barnen har en svår sjukdom. Om kvinnan har blivit våldtagen krävs ett läkarutlåtande och en polisrapport.

Finland:

Kvinnor under 17 och över 40 får göra abort fram till 12:e veckan oavsett anledning. För kvinnor mellan 18-39 år krävs medicinska eller sociala skäl samt tillstånd från läkare.

Frankrike:

Lagligt under de första 12 veckorna med läkares tillstånd. Efter det krävs två läkarintyg att mamman riskerar allvarlig fysisk eller psykisk ohälsa eller att barnen har en svår sjukdom. Omfattas av det allmän sjukvård.

Irland:

2013 införde Irland "the Protection of Life During Pregnancy Act", vilket innebär att när moderns liv är i fara – inklusive hot om självmord – har hon rätt till abort.

Island:

Lagligt efter att två läkare skrivit under att mamman riskerar fysisk eller psykisk ohälsa, våldtäkt, fara för barnets liv, eller att mamman inte kan ta hand om barnet.

Italien:

Lagligt under de första 90 dagarna. Tillåtet i andra trimestern när risk finns för allvarliga fysiska och psykiska konsekvenser. Många läkare i landet vägrar att utföra aborter, vilket tvingar vissa kvinnor att resa någonannastans eller söka andra metoder.

Malta:

Enda landet i Europa där abort är helt förbjudet oavsett anledning.

Portugal:

Lagligt de första tio veckorna. Upp till dag 90 vid fara för moderns liv eller hälsa, vid våldtäkt samt om barnet har svåra skador.

Ryssland:

Lagligt tills den 12:e graviditetsveckan – eller vecka 22 när det skett en våldtäkt. Tillåtet av medicinska skäl efter det. I november 2013 blev det olagligt att göra reklam för abortkliniker.

Schweiz:

Lagligt under de 12 första veckorna av graviditeten, därefter tillåtet på grund av hälsoskäl, inklusive risk för allvarlig psykisk ohälsa. Ett andra läkarutlåtande behövs inte.

Spanien:

Har varit lagligt sedan 2010, men ett nytt lagförslag vill införa nya restriktioner.

Storbritannien:

Abort är lagligt fram till 24:e veckan, efter det kan det bara göras för att rädda moderns hälsa eller vid svår fostermissbildningar. Allmän sjukvård innefattar aborter.

Sverige:

Lagligt fram till vecka 18, oavsett anledning. Efter vecka 18 bara vid särskilda skäl eller om barnet är svårt skadat.

Tyskland:

Tillåtet fram till 14:e veckan. Obilgatorisk rådgivning och tre dagars väntetid. Omfattas inte av allmän sjukvård om inte kvinnan bevisligen inte kan bekosta det.

Publisert: