Hovets präst bedrev naken själavård - avkragas

avNiklas Sandberg

NYHETER

Kungens präst uppmanade en yngre församlingsmedlem att klä av sig naken och onanera.

Han ska också ha tagit på mannens nakna kropp.

Nu fråntas han sitt prästämbete och blir av med hovtiteln.

Prästen, en man i 60-årsåldern, är välmeriterad och har fått flera hedersbetygelser. Bland annat har han av kungen utsetts till hovpredikant och han har hållit gudstjänster i Slottskyrkan.

Tidigare i år, i maj, beslutade domkapitlet i ett av Sverige kyrkliga stift att frånta prästen kragen.

Prästen har vid tre tillfällen i sitt hem uppmanat en man i 20-årsåldern att klä av sig naken framför honom under deras själavårdande samtal.

Han ska därefter ha tagit på mannens kropp. Vid ett av tillfällena ska prästen även ha uppmanat honom att få erektion och att onanera.

Mannen kände sig utnyttjad och utsatt för ett övergrepp och saken uppdagades.

Domkapitlet i stiftet såg allvarligt på det inträffade och valde därför att agera.

– Vi fattade ett beslut som innebar att han förlorade rätten att vara präst. Vi ser allvarligt på det här. Det är oacceptabelt att något sådant händer. Detta är något som är helt utanför de riktlinjer som en präst ska följa, säger en kontaktperson på domkapitlet.

Förnekar beröring

Prästen har i en överklagan av beslutet erkänt att han har uppmanat den yngre mannen att klä av sig och att han har gått för långt.

Förklaringen är att han kände att det skulle vara lättare att prata om kroppen om den yngre mannen var naken. Men han förnekar att beröring skulle ha skett eller att han skulle ha uppmanat mannen att få erektion och att onanera.

Överklagan har nu avslagits av Svenska kyrkans överklagandenämnd som liksom domkapitlet i det kyrkliga stiftet anser att den före detta prästen agerat på ett felaktigt sätt.

Hovpredikant

Hovpredikanterna utses av kungen och behåller titeln på livstid. Men prästen kommer nu att fråntas titeln.

– Om man blir av med sin prästtitel kan man inte vara hovpredikant längre. Jag anmälde honom till riksmarskalken när detta inträffade, säger Lars-Göran Lönnermark som är överhovpredikant i Sverige.

Ska informera bättre

På domkapitlet tror man inte att incidenten lär få några skadeverkningar för den svenska kyrkan.

– Nej, jag tror inte att en sådan här sak skadar kyrkan. Snarare tvärtom. Om vi inte hade agerat hade vi skadat kyrkan, men i och med att vi agerade så stärker det trovärdigheten för kyrkan, säger samma kontaktperson på domkapitlet.

För att undvika liknande händelser i framtiden kommer domkapitlet att föra ett bättre arbete med information gällande riktlinjer.

Den utsatte mannen har valt att inte polisanmäla händelsen.

Aftonbladet har sökt den före detta prästen som har valt att inte kommentera.