M vill storsatsa på IT i skolorna

Av: Josefin Westin

Publicerad:
Uppdaterad:

Moderaterna vill modernisera IT-användandet i skolan.

Partiet föreslår nu satsningar på minst 230 miljoner kronor.

– Vi vill stärka kunskapen i skolan och IT kan vara ett viktigt hjälpmedel i att uppnå detta, säger Tomas Tobé (M), ordförande i utbildningsutskottet.

På onsdagen samlade Moderaterna lärare och rektorer i riksdagen för att diskutera moderniseringen i skolan.

Där presenterade även partiet sin senaste skolsatsning – att utveckla IT-användandet.

– Vi ser att med modern teknik kan fler elever få verktyg till att lära sig läsa och räkna tidigare. Det är viktigt att skolan ska vara öppen och ligga i takt med utvecklingen i övriga samhället, säger Tomas Tobé.

Presenterar tre förslag

M föreslår därför att Skolverket får i uppdrag att jobba för att IT-användandet stärks och uppdateras, att lärarna fortbildas inom området och att en utbildningsplattform på nätet införs där de främsta lärarna kan sprida sina kunskaper.

Enligt Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén ligger svenska skolor generellt efter jämfört med våra grannländer när det kommer till detta.

Lärarförbundet har sedan tidigare efterfrågat en nationell IT-strategi. Sirén välkomnar även att M vill satsa på kompetensutveckling bland lärarna på IT-området.

– Lärarna är väldigt tydliga. Det här är ett område där det går väldigt snabbt och det finns stora digitala klyftor även inom landet. Det finns skolor och kommuner som kommit väldigt långt och andra som ligger en lång bit efter. Då är det viktigt att staten tar ansvar, säger Eva-Lis Sirén.

Minska arbetsbelastning

Sirén hävdar dock att det viktigaste just nu är att bota den nationella lärarkrisen genom att höja lärarlönerna och minska arbetsbelastningen. Men M:s satsning behövs också.

– Det här med skolan och IT-digitaliseringen pågår här och nu. Det är många saker som ska tas itu med efter att man har skurit och sparat på skolan under många år. Det går inte att välja, men vi kan också få ner arbetsbelastningen med IT, säger Sirén.

Både i Danmark och Norge har exempelvis de nationella proven digitaliserats vilket hjälpt många lärare.

Partiet lägger nu fram förslagen i Alliansens gemensamma skolgrupp. Där ska gruppen välja ut de förslag som ska ingå i Alliansens valmanifest inför riksdagsvalet.

Förslagspacket beräknas kosta minst 230 miljoner kronor och kan införas tidigast 2015

Publicerad: