”Svullnad, rodnad och stark smärta de första symptomen”

Så smittar de köttätande bakterierna

LIVSFARLIG Nekrotiserande fasciit är det fina namnet för den köttätande mördarbakterien som ofta tvingar läkare att amputera hela kroppsdelar för att rädda patienten.
LIVSFARLIG Nekrotiserande fasciit är det fina namnet för den köttätande mördarbakterien som ofta tvingar läkare att amputera hela kroppsdelar för att rädda patienten.

Grupp A-streptokocker är vanligtvis ofarliga bakterier.

Men i sällsynta fall orsakar de en infektion i mjukdelar i kroppen så att vävnaden dör. Förloppet är mycket snabbt och livshotande.

– De första symptomen är svullnad, rodnad och en mycket stark smärta. Då måste man omedelbart till sjukhus, säger Karin Tegmark-Wisell, överläkare på Smittskyddsinstitutet.

Karin Tegmark-Wisell, överläkare på Smittskyddsinstitutet.
Karin Tegmark-Wisell, överläkare på Smittskyddsinstitutet.

Många bär på grupp A-streptokocker utan att vara sjuka. Bland barn 7-10 år beräknas 20 procent ha bakterien utan symptom. Bakterien kan orsaka halsfluss, svinkoppor, varblåsor kring munnen och sårinfektioner.

A-streptokocker kan även orsaka allvarliga och livshotande tillstånd som rosfeber, blodförgiftning  - och nekrotiserande fasciit.

Vävnaden dör

Bakterierna äter sig då in i bindväven. Mjukdelar, hud och ibland muskler angrips så att vävnaden dör.

–  Det är ett väldigt snabbt förlopp. På en dag kan man utveckla en väldigt kraftig infektion som blir livshotande om man inte får behandling, säger Karin Tegmark-Wisell på SMI.

I värsta fall kan den drabbade  dö inom ett dygn.

Tillståndet är dock sällsynt. Fyra av en miljon invånare drabbas, enligt statistik från Danderyds sjukhus - som betonar att det inte rör sig om någon epidemi.

Vanliga A-streptokocker sprids via kontakt människa till människa, via föremål eller som droppsmitta.

Vid nekrotiserande fasciit tar sig bakterierna in via ett sår eller en spricka i huden och kan exempelvis komma från svalget. Tillståndet beror dock inte på halsfluss.

– Man tror även att bakterierna kan smitta via blodbanan.

• Hur vet man att man är drabbad?

– Kroppen signalerar tidigt att det är en kraftig infektion. Det vanligaste förloppet är att man får en rodnad och svullnad i mjukdelar och en kraftig smärta. Det som är typiskt är att det gör väldigt ont. Man brukar få feber, men oftast kommer rodnaden och svullnaden först, säger Karin Tegmark-Wisell.

Svullnaden ökar snabbt i omfattning.

Om man har dessa symptom ska man omgående uppsöka sjukhus.

– Vid plötsligt tillkommen svullnad, rodnad och smärta ska man ha akut hjälp. Infektionen ska behandlas snabbt med antibiotika. Man ska ha all respekt för sjukdomen och vården måste vara väldigt alert och snabb att behandla patienten.

Vanligen krävs stora kirurgiska ingrepp. All infekterad vävnad måste skäras bort. Ibland måste ett ben eller en arm amputeras. Trots intensivvård så är dödligheten ganska hög, enligt SMI. På Danderyds sjukhus räddas nio av tio patienter.

Orsaken till tillståndet - jämte de aggressiva bakterierna - är att kroppens immunförsvar löper amok.

- De här bakterierna har förmågan att trigga igång vårt immunförsvar så kraftigt att det blir skadligt för vår egen vävnad.

De invasiva bakterierna producerar en mängd olika gifter och enzymer. Några är superantigener. De interagerar med immunförsvaret så att det blir kortslutning. Bakterierna hyperaktiverar immunförsvaret så att man får en jättekraftig inflammation, förklarar Karin Tegmark-Wisell.

– Det blir en krigszon i det angripna området och resultatet blir vävnadsdöd.

Tillståndet kan inte förebyggas. Däremot kan man försöka skydda sig mot vanliga A-streptokocker genom allmänt god hygien och i synnerhet god handhygien, särskilt om man själv har halsfluss eller en sårinfektion.

Publisert: