Nyheter

Polis skickade sex-sms – får behålla jobbet

Av: 

Annika Sohlander Cassel

NYHETER

Sms:en från polisutredaren till en socialt utsatt 17-årig flicka som var hans klient handlade om huruvida de skulle bli knullkompisar.

Polismannen som är i 30-årsåldern sa i ett samtal med arbetsgivaren att sådana relationer borde vara okej i hans privatliv.

Han fick behålla jobbet.

Jerzy Sarnecki tycker att polismål borde utredas av en fristående myndighet.

Polismannen var ledig och på fiskeresa när han skickade sms från sin tjänstemobil. Meddelandena gick till en flicka som varit klient i flera ärenden på roteln. Flickan har enligt ett yttrande från myndigheten en diagnos och levde i en socialt besvärlig situation.

Mannen hade druckit både whisky och öl. Enligt vad han själv säger var han berusad men inte aspackad när han först kontaktade flickan via sms för att få uppgifter från henne kring ett ärende, har han berättat.

Men meddelandena blev snabbt grövre. Till sist kom konversationen att handla om ifall de skulle inleda en sexuell relation och vilka sexuella preferenser hon hade i sängen.

– Jag kan förstå att det sticker i ögonen och att man kan få en bild av en riktig typ som inte ska vara polis. Men vi måste se till händelsen och gärningen som sådan och det är en svår balansgång att göra bedömningar ibland, säger Stefan Karlsson på Rikspolisstyrelsens ansvarsnämnd.

Ärendet lades ner

Enligt polisutredaren var sms:en ett sätt att utröna hur flickan kände för honom så att han visste hur han skulle agera i tjänsten. Men medger att han efter en stund blev nyfiken och smickrad och hakade på sexsnacket.

Efteråt kom han på att det var olämpligt och pratade med flickan. Hon polisanmälde honom.

Vid Riksenheten för polismål lades målet ner eftersom sms-trafiken bedömdes som ömsesidig och inte ansågs vara ett brott.

– Det är många anmälningar som inte är brottsliga. Vi bedömer brott, inte olämpligt beteende hos en polis, säger överåklagare Mats Åhlund vid Riksenheten för polismål.

Tycker inte han gjort något fel

Efter att ärendet avskrivits hos åklagare utredde arbetsgivaren möjligheten att omplacera polisutredaren. Polismannen medgav att han skickat sms:en men hade svårt att inse att han gjort något fel.

– Han ansåg att han borde ha ett utrymme att inleda privata relationer med de han träffar genom sitt arbete, säger en myndighetsanställd.

Polismannen hade tidigare fått en erinran eftersom han i berusat tillstånd åberopat sin tjänsteställning. Han hade även haft en sexuell relation med en klients mamma och gjort olagliga dataslagningar om en 16-årig flicka.

Polismyndigheten ansåg att han grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren och borde få sparken.

– Vi respekterar självklart PAN:s beslut även om vi inte tycker som dem. Sådana här ärenden handlar om olika bedömningar. Vi tyckte att det han gjort var skäl nog för att han skulle gå men det ansåg inte PAN, säger myndighetsjuristen på polismyndigheten.

Led av sexmissbruk

Rikspolisstyrelsens personlansvarsnämnd, PAN, utfärdade en varning men polisutredaren som jobbar i Mellansverige är välkommen tillbaka till jobbet.

­ Förundersökningen var nedlagd och flickan var med på det hon skrev. Det är inte straffbart att sms:a med en 17-åring även om det är exceptionellt olämpligt och förkastligt, säger Stefan Karlsson, kommissarie och föredragande i PAN.

I ett samtal med arbetsgivaren sa polisen att han varken var sjuk eller hade något missbruk. Men inför beslutet i PAN hävdade han att han led ett sexmissbruk och lämnade in ett läkarintyg.

– Hans missbruk blev en förmildrande omständighet som påverkade hur vi dömde i ärendet, Stefan Karlsson.

Flickans utsatthet och beroendeställningen mellan dem vägde inte lika tungt. Mannen fick en varning vilket kan jämställas med en tillrättavisning.

För att en polis ska förlora jobbet går skiljelinjen vid ett uppsåt.

– Det kan handla om misshandel, som inte är ringa, bedrägeri, stöld, våldsbrott eller att man grovt åsidosatt sina ålägganden mot arbetsgivaren. Går det inte att bevisa brott är det väldigt sällsynt att vi avskedar någon, säger Stefan Karlsson.

Få fall leder till fällande dom

Att så få polisärenden går till rättslig prövning beror, enligt kriminolog Jerzy Sarnecki, på att man inte anser att det kan leda till en fällande dom.

– Det är en omöjlig situation när den enskilda människan försöker få rätt mot makten. Dels har polisen legitima befogenheter att utöva våld och oftast en anledning att vara där. Den som anmäler är däremot nästan alltid på fel plats, kanske berusad och blir inte trodd.

Hur påverkas allmänhets förtroende för polisen när så många ärenden läggs ner?

– Självklart undergräver det polisens trovärdighet när man har legitima krav men ändå inte får rätt.

Jerzy Sarnecki tycker att polismål borde utredas av en fristående myndighet:

– Jag är inte säker på att det skulle ge mer fällande domar men det kan öka trovärdigheten för systemet och det är viktigt.

Polisutredaren som skickade sex-sms är tjänstledig.

Fakta

Personalansvarsnämnden vid Rikspolisstyrelsen, PAN, avgör om en polis ska avskedas, sägas upp, få disciplinpåföljd eller stängas av från sin tjänst. PAN prövar också överklagade beslut om avstängning från polisutbildningen.

Källa: Riksenheten för polismål

ANNONS EXTERN LÄNK

Samla dina lån och krediter till bättre ränta med Advisa.

Advisa

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter