Forskare: Putin talar som tsaren

President Putins formuleringar om Krim skulle kunna vara hämtade ur tsarens tal 1809 om Finland, visar en finländsk statsvetare som jämfört retoriken.

När Rysslands president Vladimir Putin talar om Krim så påminner ordval och anspelningar om de tal som tsar Aleksander I höll när Finland blev ryskt 1809. Det säger statsvetaren Anneli Portman som har gått igenom offentliga tal hållna av statschefer i Ryssland och Finland 1809–2000.

Resultatet presenteras i en doktorsavhandling vid Helsingfors universitet i nästa vecka.

Doktorsavhandlingen nämner visserligen inte Putin specifikt men Portman pekar i samtal med FNB på att hans retorik har gamla rötter.

Samma tongångar

– Aleksander I hävdade att resten av Europa hade bedragit honom och ljugit för honom. Tsaren såg sig som ett offer för andras ränksmideri. Putin har gjort liknande uttalanden när han anklagat västländerna för dubbelmoral, säger Portman.

Båda hänvisar till religionen. Aleksander I ansåg att segern över Napoleon bevisade att Gud stod på den ryske tsarens sida. Putin i sin tur hänvisar till Guds dom, bland annat då han kritiserar de gränsändringar som gjordes av bolsjevikerna. Putin har också beskrivit samhörigheten Krim–Ryssland i religiösa termer.

Putin skicklig

– Putins tal är retoriskt skickliga. Han talar till ryssarna och sina anhängare, men också till exempel till USA:s folk genom att fråga hur de som anhängare av frihet kan motsätta sig självbestämmanderätt för Krim.

Också tsaren kunde rikta sina tal direkt till vissa grupper bland åhörarna, till exempel finländarna.

– Ledarens uppgift är att upprätthålla sammanhållningen och känslan av samhörighet. Så länge som en ledare ses som en person som gynnar målsättningarna för sin grupp så kommer han att accepteras, stödas och få röster.

Finland var också en trogen undersåte till tsaren fram till 1899 när en era av förryskningspolitik inträdde, trots finländska protester.

– Då bröts vi-stämningen, säger Portman.

TT

Publisert: