Politikernas starka reaktioner: Inte ta ett sjukhus som gisslan

avHelena Trus

Sjukhuspersonalen på Karolinska universitetssjukhuset i Solna larmar om maktmissbruk och trakasserier från chefer.

Oppositionslandstingsrådet reagerar nu starkt efter Aftonbladets avslöjande om mobbing och antisemitism.

– Jag är mycket oroad, säger Erika Ullberg (S) oppositionslandstingsråd.

1 av 2 | Foto: CAROLINA BYRMO
Erika Ullberg (S).

Aftonbladet avslöjande under tisdagsförmiddagen att chefen för den utpekade kliniken avgår, samt ännu en chef tar en ”time out” under pågående utredning.

Larmen om missförhållanden i arbetsmiljön på Karolinska universitetssjukhuset i Solna oroar styrande politiker. Oppositionslandstingsrådet Erika Ullberg (S) reagerar starkt på Aftonbladets uppgifter om trakasserier, mobbing och antisemitism på sjukhuset.

– Jag är mycket oroad över främlingsfientligheten, diskrimineringen och antisemitismen i samhället. Det som har hänt på Karolinska är fullständigt oacceptabelt. Jag vill att sjukhusledningen ger mer information om vad som hänt, hur det hanteras och ska förebyggas till landstingsstyrelsen som har uppsiktsplikt över all sjukvård i länet. Jag vill också att landstingets policy om bemötande och likvärdig behandling skärps och att arbetsmiljön på sjukhuset förbättras, säger oppositionslandstingsråd Erika Ullberg (S). 

”Ta ett sjukhus som gisslan”

Enligt medarbetarenkäter på Karolinska universitetssjukhuset i Solna från tidigare år svarade nästan var tredje läkare att de upplevt trakasserier på den utpekade kliniken. Redan för två år sedan vittnade personalen om en tystnadskultur och rädsla för repressalier – något Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdslandstingsråd (L), kände till. Men vittnesmålen om antisemitism är nya för henne.

– Om man inte tog problemet på allvar är det en fullständig missbedömning av sjukhuset. När sånt här händer vill jag se snabba och kraftfulla reaktioner. Antisemitism måste ha en särställning och utskiljas från mer allmänna arbetsmiljöproblem, säger hon.

Personer vittnar till Aftonbladet om hur judiska läkare stängs av från att operera och träffa sina patienter – och att problemen i förlängningen är en patientsäkerhetsfråga...

– Man kan inte tänka sig att rasism och mobbing ska styra en del av ett sjukhus, det skulle drabba patienterna oerhört hårt. Skulle det stämma måste sjukhuset agera med kraft. Det kan ju inte vara så att vi låter människor som beter sig tyranniskt ta ett sjukhus som gisslan, det gynnar verkligen inte patienterna, säger Anna Starbrink.

Ansvaret på landstingen

Socialministern Annika Strandhäll (S) är tydlig med att ansvaret ligger på landstingen.

– Sjukvården ska aldrig acceptera diskriminering. Hela den svenska hälso- sjukvården bärs upp av människor med olika bakgrund. Det är landstingen som är ansvariga för hur vården i varje region fungerar. Varje landstingsråd och landstingspolitiker måste ta sitt ansvar för att säkerställa att diskriminering och trakasserier inte får fortgå inom vården, skriver hon i ett skriftligt uttalande till Aftonbladet.