Nyheter

Regeringen satsar på arbetslösa

Av: 

Tobias Österberg

NYHETER

Arbetsförmedlingens kostnader ökar från 16 till 42 miljarder

Regeringen föreslår i vårpropositionen nya platser i praktik och jobbgaranti i år och ytterligare fler 2010.

Det ekonomiska läget är fortsatt bistert, enligt regeringen.

Enligt vårpropositionen, som TT tagit del av och som läggs fram på onsdagen, ökas praktikplatserna för korttidsarbetslösa med 20 000 i år och med ytterligare 7 000 under 2010, till 42 000 totalt.

Antalet platser i jobb- och utvecklingsgaranti och i jobbgaranti för ungdomar ökas med 26 000 i år och med ytterligare 72 000 platser 2010, till totalt 175 000.

Om två år, 2011, väntas omkring en kvarts miljon personer omfattas av arbetsmarknadspolitiska åtgärder, en tredubbling jämfört med 2008.

Finansminister Anders Borg (M) och regeringen ser fortsatt dystert på den ekonomiska utvecklingen. Grunden är de siffror, den reviderade prognos över ekonomin, som Borg presenterade den 1 april.

Det var då han varnade för massarbetslöshet och 11 procents arbetslöshet nästa år. Den bedömningen håller Borg fast vid.

Stort behov att låna

Regeringen konstaterar att trycket på de offentliga finanserna är hårt och svängningen från ett stort överskott förra året till ett stort behov av att låna pengar i år är dramatisk.

Det finns inga pengar för stora, varaktiga och kostsamma reformer.

Det behövs dock, enligt regeringen, inga nedskärningar eller skattehöjningar för tillfället.

Men det finns en risk att staten måste låna mer pengar än beräknat framöver, inte minst på grund av att staten har lämnat stora garantier för finanssektorn.

Hellre spara än slösa

Om garantierna måste infrias kan hushåll, företag och de finansiella marknaderna börja ifrågasätta de offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet, varnar regeringen. Då finns det en risk för att de som lånar ut pengar vill ha högre ränta och att hushåll och företag blir än mer försiktiga och hellre sparar än spenderar.

Regeringen tvingas skjuta till pengar på flera områden i tilläggsbudgeten för i år. Sveriges avgift till EU kommer att kosta närmare 4 miljarder mer än vad regeringen trodde i höstas.

På anslaget för ersättning till arbetslösa och till aktivitetsstöd ökar regeringen på anslaget med drygt tio miljarder för i år och med 781 miljoner på anslaget för lönegaranti.

De 7 miljarder extra som kommunerna får nästa år ska betalas ut i slutet av året.

"Olycklig strategi"

Thomas Östros, Socialdemokraternas ekonomisk-politiske talesman, är kritisk mot regeringens förslag om fler platser i de arbetsmarknadspolitiska programmen.

– Det som regeringen gör nu är att gömma undan 220 000 människor i rent passiva program, det som brukar kallas jobb- och utvecklingsgarantin. Det betyder i huvudsak att man får sitta framför datorn och leta efter allt färre jobb. Det är bara 4 procent av dem som får utbildning, resten får i princip passivitet. Det är en olycklig strategi eftersom det slår ut människor och förnedrar människor.

ANNONS EXTERN LÄNK

Nu kan du se din kreditkoll gratis - snabbt och tryggt med BankID. Se din kreditkoll direkt

MinKreditkoll SE

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter