Nyheter

Vinsten med rehabkedjan: tre timmar

Av: 

Eva Buskas

NYHETER

Regeringens tuffare regler har kortat sjukskrivningarna.

Men bara med 3 timmar.

– Isolerat kan man tycka att effekten inte är så stor, men den ska läggas till övriga åtgärder, säger Per Molander, generaldirektör för Inspektionen för socialförsäkringar.

Förra sommaren införde regeringens den så kallade rehabiliteringskedjan, där den sjukskrivnes arbetsförmåga ska prövas efter först tre, sedan sex månader.

Nu har Inspektionen för Socialförsäkringar granskat effekten av de nya reglerna.

Och för dem som fortfarande är sjukskrivna efter ett halvår är effekten tydlig: 60 procent fler återgick i arbete efter sex månader sedan tidsgränserna infördes.

– Det är väldigt tydliga effekter. De som kan återgå i arbete gör det i större utsträckning än om de nya reglerna inte hade funnits, säger forskaren Pathric Hägglund som gjort granskningen.

Tre timmar per person

Problemet är bara att så få fortfarande är sjukskrivna efter sex månader att det knappt märks på de genomsnittliga sjukskrivningstiderna. Totalt sett har sjukskrivningarna bara blivit 0,35 dagar kortare med de nya reglerna. Det betyder mindre än tre timmar per sjukskriven.

– Det är svårt att uttala sig vad man skulle förvänta sig storleksmässigt. Men det har effekter, säger Pathric Hägglund.

De regionala skillnaderna är också stora. Flest börjar jobba i storstäderna, medan rehabiliteringskedjan inte verkar ha någon effekt i glesbygden. Det beror troligen på att arbetsmarknaden är sämre där, enligt Pathric Hägglund.

– Det finns olika förklaringar. Det går inte heller att utesluta att de som bor i glesbygden också har sämre hälsa, som motiverar att de stannar kvar i sjukförsäkringen, säger han.

Ministern nöjd

Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson skriver i ett pressmeddelande att de nya reglerna infördes för att bryta den passivitet som råder inom sjukförsäkringen och att rapportens slutsatser är glädjande.

– Den nya sjukförsäkringen handlar i grunden om synen på människan. Alla ska få rätt stöd, vård och rehabilitering för att kunna komma tillbaka och få möjligheten att känna sig behövd i samhället.

ANNONS EXTERN LÄNK

Köp munskydd, Covid antikroppstester & alcogel och minska risken för smittspridning idag!

Meds

Publisert: