”FRA kommer inte haffa terrorister”

NYHETER

Läs hela chatten med FRA:s generaldirektör Ingvar Åkesson

Kan man skriva ”al Qaida” i ett mejl utan att upptäckas av FRA och samlar FRA in information om enskilda personer?

Här svarar generaldirektör Ingvar Åkesson på läsarnas frågor om den nya lagen som börjar gälla i dag.

Pike säger: Tycker du själv att FRA-lagen är bra och utan problem?
Ingvar Åkesson säger: Hej Pike! Vi välkomnar att signalspaningen fått en tydlig reglering i lag och att integritetsskyddet tillgodoses på ett bra sätt.
säger: Är det riktigt att FRA i vissa fall samlar in trafikdata som kan hänföras till enskilda som inte utgör något hot mot rikets säkerhet?
Ingvar Åkesson säger: Trafikdata är ett viktigt verktyg för signalspaningen. Uppgifterna innehåller ingen information om innehållet i trafiken. Inhämtning av trafikdata omfattas av samma regelverk som övrig inhämtning, d v s tillstånd måste erhållas från Försvarsunderrättelsedomstolen. Alla sökningar i inhämtade trafikdata måste kopplas till aktuellt tillstånd. Såväl frågan som tillståndskopplingen loggas och kan följas upp i efterhand av tillsynsmyndigheten.
x säger: Vad är det ni övervakar och vad är det ni hoppas få fram genom detta? inte hängt med så mycket. mvh/x
Ingvar Åkesson säger: Du ställer en viktig fråga. Vi hjälper exempelvis regeringen med information som kan vara användbar för dem vid utrikespolitiska ställningstaganden i t ex flyktingfrågor eller internationella konflikter. Vi hjälper även Försvarsmakten med information som behövs för att skydda vårt land eller för att skydda svensk trupp utomlands.
Pontus Carlsson säger: Hur kommer det sig att FRA just nu träder i kraft? Finns det några tecken på att Sverige överhuvudtaget skulle eller ska utsättas för terrorism i framtiden, rätta mig om jag har fel. Men är inte Sverige ett av de länder som utsatts för minst påtryck i historiken?
Ingvar Åkesson säger: Hej Pontus! Sverige har alltid behövt och kommer alltid att behöva en effektiv utrikes underrättelsetjänst. FRA är en viktig del av denna. Mycket av det som vi gör åt våra uppdragsgivare har inte att göra med omedelbara hot mot Sverige utan rör sig om information som regeringen behöver för sin utrikespolitik, och Försvarsmakten för sin försvarsplanering. Den tekniska utvecklingen har lett fram till att mer och mer information överförs via internationella telekablar snarare än via radio. Därför är denna lagstiftning viktig för vårt land.
Anders Larsson säger: Lycka till med användandet av denna lag, detta drabbar inga oskyldiga människor anser jag. Nu frågan, hur kommer ni att redovisa antalet "ingripande"?
Ingvar Åkesson säger: Tack för lyckönskningarna Anders! Vi kommer att redovisa för våra uppdragsgivare och våra kontrollorgan hur vår verksamhet har bedrivits. Som du säkert förstår kan vi inte berätta om sådant offentligt.
säger: Låt säga att det som minst finns trafik från 50 000 hushåll i en enda fiber. Bör man då inte kalla skanning av kabeltrafik för massövervakning?
Ingvar Åkesson säger: Hej! Det är riktigt att överföringskapaciteten i moderna kommunikationsnät är mycket stor. Därför är det viktigt att så tidigt som möjligt avföra all sådan trafik som inte är relevant för våra uppdrag. Att så sker är också viktigt ur integritetsskyddssynpunkt. FRA har under många år förfinat metoder och teknik för att åstadkomma detta.
Patrik säger: Om man kommer brottslig verksamhet på spåret med hjälp av FRA, får man då använda den informationen trots att det inte var det man sökte?
Ingvar Åkesson säger: Hej Patrik! Lagen är tydlig och innebär att all information som inte faller inom ramen för ett tillstånd inte får användas i rapportering utan måste förstöras. FRA arbetar heller inte med brottsbekämpning.
Magnus säger: Två viktiga frågor. Kan SÄPO beställa avlyssning från er och 2 kan i brådskande fall Förssvarsunderrättelsedomstolens tillstånd avvaktas?
Ingvar Åkesson säger: Hej Magnus! SÄPO kan från och med idag den 1 december inte längre inrikta FRA. Vad gäller din andra fråga så kan domstolens tillstånd avvaktas i brådskande och mycket viktiga fall. Detta bedömer vi som rena undantagsfall.
Pman säger: Hej! Hur gör ni för att selektera bort relevant information från icke relevant information? Tror du inte det finns risk att det missbrukas?
Ingvar Åkesson säger: Hej! För att göra detta används s k sökbegrepp i vår automatiska inhämtning. Sökbegreppen gör det möjligt att med hög precision välja ut just den trafik som är relevant för uppdraget. En vanlig missuppfattning är att sökbegreppen skulle baseras på ord och uttryck, och att vem som helst som råkar skriva "fel" ord i t ex ett mail därmed kommer att få sin trafik läst av FRA. Om det vore så skulle FRA översvämmas av irrelevant trafik. Om man utformar sökbegreppen på rätt sätt blir resultatet hög effektivitet och ett starkt integritetsskydd, genom att endast ett fåtal relevanta meddelanden inhämtas. Sökbegreppens användning måste också först godkännas av Försvarsunderrättelsedomstolen.
aruaru säger: Ge ett exempel på vilken typ information som skulle kunna skydda svenska trupper utomlands TACK!
Ingvar Åkesson säger: Hej! Du ställer en viktig och aktuell fråga. Ett exempel är att någon planerar ett överfall mot en svensk patrull. Ett annat exempel kan vara information om en planerad självmordsbombning mot svenska soldater.
Hammer säger: Om man skickar mail som innehåller ord som t.ex. al qaida, kommer "FRA" då snappa upp det och kolla igenom mailet?
Ingvar Åkesson säger: Hej! Nej, så går det inte till. Se svaret på frågan från Pman ovan för mer information.
Abc säger: Bara undrar ang Signalspaning, tror du själv att ni kommer haffa terrorister? Helt ärligt?
Ingvar Åkesson säger: Hej! FRA kommer inte att haffa några terrorister, men vi vet att den information vi lämnat har varit viktig för de myndigheter som har ansvar för att bekämpa terrorism. Tack för alla frågor, de som vill veta mera om vår verksamhet är välkomna till vår hemsida, www.fra.se

aftonbladet.se