Nya budgeten: 25 miljarder ska fördelas

Av: Christoffer Malm

Publicerad:
Uppdaterad:

I dag ska valresultatet från i september omsättas i praktiken.

Regeringen presenterar sin första budget – och 25 miljarder står på spel.

– Sverige står inför stora utmaningar. Vi har stora underskott i statens finanser. Vi behöver ta oss an utmaningarna med en stram budget, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

Välfärden, jobben, försvaret.

I dag får alla veta hur mycket pengar just deras hjärteämne tilldelas när den rödgröna regeringen lägger fram sin första budget.

– Det är en ny regering som nu presenterar sin första budget. Vi gör det i ett läge där Sverige står inför stora utmaningar. Vi har en hög arbetslöshet, skolresultat som faller snabbare än i något annat jämförbart land, ungdomar har svårt att komma in på högskolan, vi har svårt att nå våra miljömål, vi har stora underskott i statens finanser, säger Magdalena Andersson på en presskonferens på torsdagsmorgonen.

25 miljarder på satsningar

Regeringens budgetproposition innehåller satsningar på drygt 25 miljarder kronor. De största satsningarna är på hälso- och sjukvård, skola, nya utbildningsplatser, ökat naturskydd, sänkt skatt för pensionärer, höjt tak i a-kassan och mer personal till äldreomsorgen.

– Vi gör en rejäl upprevidering av utgiftstakten. Det inte så konstigt eftersom vi har högre ambition när det gäller välfärden, säger Magdalena Andersson.

Hon gör sin första budgetpromenad vid lunch, och därefter ska den nådiga luntan debatteras i riksdagen.

Det är 20 år sen en kvinna fick genomföra promenaden senast, när Folkpartisten Anne Wibble lämnade sin sista statsbudget på våren 1993.

Men långt innan dess är Aftonbladet i gång med bevakning, rapporter och diskussion kring alla nyheter. Under dagen kommer vi bevaka allt som händer både i text och på Aftonbladet TV.

Skatten ökar med flera miljarder – Lööf kritisk

Budgetpropositionen innebär också skattehöjningar på sammanlagt 22,76 miljarder kronor 2015.

Den allra största inkomsten är slopad nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga står – nästan hälften av den summan.

Slopat avdrag för pensionssparande, avtrappning av jobbskatteavdraget för höginkomsttagare och särskild löneskatt för äldre drar in ytterligare miljarder till statskassan. Höjda miljöskatter ger 2,29 miljarder kronor 2015.

Skatterna höjs på både öl, vin, sprit och tobak. Det ger regeringen 1,67 miljarder bara under nästa år.

Regeringen föreslår också en del besparingar, vilket gör att summan av skattehöjningarna och besparingarna 2015 blir 25,47 miljarder kronor, vilket är 120 miljoner kronor mer än vad reformerna kostar.

"Dagens budget vrider tillbaka klockan till Göran Perssons 90-tal. Det är inte modernt och nytänkande", skriver Centerpartiets Annie Lööf i en tidig kommentar på Twitter.

Mer pengar till försvaret

Mitt i ubåtshysterin blir det mer pengar till försvaret, något som redan var känt.

Försvaret får 680 miljoner kronor extra nästa år, 800 miljoner 2016, 1,24 miljarder 2017 och 1,44 miljarder 2018.

Den borgerliga majoriteten i försvarsberedningen ville i våras öka försvarsanslagen successivt så att de 2018 var 1,1 miljarder högre än i dag. Socialdemokraterna ville då lägga sig ännu högre, på 1,9 miljarders höjning 2018, skriver TT.

"Kraftig satsning på att förbättra skolan"

Skolan är ett område där det är viktigt och bråttom att satsa, enligt finansminister Magdalena Andersson.

– Vi måste vända utvecklingen i skolan. Här satsar vi stora resurser de kommande åren. Alla skolor ska vara bra skolor, oavsett var man bor. Tidiga insatser handlar om att anställa mer personal. När barnen börjar första klass 2015 är tanken att det ska vara färre barn i klassrummen och fler lärare, säger hon.

Även på förskolorna ska det bli tätare mellan personalen i framtiden.

– Vi vill öka personalen på förskolorna, därför ökar vi förskollärarutbildningen, säger Magdalena Andersson.

Inget ökat barnbidrag

Det ökade anslaget för barnbidraget finns inte med. Förslaget var ett av Socialdemokraternas stora vallöften och skulle ha inneburit ett stort tillskott i familjernas plånböcker, med 100 kronor extra i månaden per barn, rapporterar Aftonbladets Josefin Karlsson.

Mer pengar till Migrationsverket

Regeringen föreslår att anslaget för Migrationsverket och kostnader för ersättningar och boende för asylsökande ökas med ytterligare 1,1 miljard i år. I våras ökade den förra regeringen på samma anslag med 2,7 miljarder. Hittills i år kan alltså 3,8 miljarder komma att läggas på de båda anslagen, skriver TT.

Insatserna för nyanlända invandrare har inte fungerat tillräckligt bra enligt regeringen.

Allt för få personer deltar i kommunal vuxenutbildning och andelen personer som deltar i arbetsförberedande insatser har minskat. Regeringen vill avskaffa systemet med etableringslotsar för nyanlända.

Från och med 2016 ska denna tjänst vara behovsprövad. Regeringen vill att kommunernas möjligheter att göra insatser för nyanlända ska utvecklas, bland annat med fortsatt satsning på SFI-undervisning, skriver TT.

Mindre till polisen

Kraven på extramiljarder till polisen får inget gehör i regeringens budgetproposition. Tvärtom föreslår man ett lägre anslag för nästa år, följt av en mycket blygsam ökning de nästkommande tre åren.

Svensk polis genomgår den största organisationsförändringen sedan förstatligandet 1965 och för att genomföra den utan försämrade utredningsresultat krävde den så kallade genomförandekommittén tidigare i år att polisens anslag skulle ökas de kommande åren för att år 2017 vara uppe i drygt 23 miljarder kronor.

Regeringens förslag är att polisens anslag vid det laget ska vara uppe i knappt 21,8 miljarder, skriver TT.

Tillväxten tar fart

Regeringen spår i budgeten att den ekonomiska tillväxten tar fart de kommande åren. I år bedöms BNP öka med 2,1 procent för att sedan stiga med 3,0 respektive 3,2 procent 2015 och 2016.

Arbetslösheten bedöms falla från 7,9 procent i år till 7,3 procent nästa år för att därefter falla ytterligare till 6,7 procent.

År 2018 ska den vara nere på 6,1 procent, rapporterar Aftonbladets Pär Karlsson från Rosenbad i Stockholm.

Prognoserna är desamma som den nya regeringen lämnade för bara några veckor sedan, skriver TT.

Redan kända förslag i den nya budgeten

 Slopad nedsättning av social­avgifterna för unga i två steg.

Sänkt skatt för pensionärer.

 Avtrappning av jobbskatteavdraget för alla som tjänar över 50 000 kronor.

 Uppräkningen av gränsen för statlig ­inkomstskatt begränsas.

 Särskild löneskatt återinförs delvis för personer som har fyllt 65 år.

 Komplettering av förslaget om begränsning av avdrags­rätten för privat pensionssparande.

 Slopad läx-rut.

 Slopad avdragsrätt för förvaltningsutgifter.

 Höjd skatt på naturgrus, bekämpningsmedel och avfall.

 Höjd skatt på termisk ­effekt i kärnkraftsreaktorer

 Höjd skatt på tobak.

 100 miljoner kronor per år till landets kvinnojourer.

Två miljarder kronor per år till mer personal inom äldreomsorgen.

 Gratis receptbelagd medicin till barn under 18 år.

 Mer resurser till förlossningsvården.

 Höjt underhållsstöd för ensamstående föräldrar.

 Bankskatt från 2016 som beräknas ge fyra miljarder per år.

 Höjt tak i a-kassan.

 Bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen tas bort, ersättningen höjs.

 Regeringen tänker också införa ett klimatpolitiskt ramverk.

 Regeringen vill på sikt införa en vägslitageskatt som ska gälla för både inhemska och utländska lastbilsåkare.

 500 miljoner per år satsas på hållbara transporter i städer, pengar som ska läggas på förbättrad kollektivtrafik.

 Särskilt stöd för lokala ­klimatinvesteringar.

 Arbetsförmedlingen ska förbereda för 90-dagarsgarantin för unga arbetslösa. De ska ­erbjudas jobb, studier eller praktik inom 90 dagar.

 Obligatoriskt gymnasium införs.

 Mindre klasser och fler lärare i förskolan och lågstadiet.

 Höjda lärarlöner genom ökade statsbidrag och dialog med parterna.

 Sverige ska öppna generalkonsulat i tillväxtområden och Tillväxtverket ska få pengar så att främja unga som vill starta företag.

 Exportsatsning på miljöteknik.

Fri entré på statliga museer.

 Mer pengar, 1,24 miljarder, till drift och underhåll av järnvägen.

 80 miljoner i stöd till barnomsorg på kvällar, nätter och helger.

Publicerad: