Stefan Löfven

S-statsvetaren sågar Löfvens maxtak

Av: 

Lisa Röstlund

Anette Holmqvist

NYHETER

"Det här är rent valfläsk"

Lärarförbundet välkomnar S-förslaget om max 15 barn per småbarnsgrupp.

Men S-statsvetaren Stig-Björn Ljunggren håller med Friskolornas riksförbund om att S lägger sig i där kommunerna bör bestämma.

– Det här är rent valfläsk. S går in och petar i detaljer, säger Ljunggren.

Stig-Björn Ljunggren är statsvetare och själv socialdemokrat. Men Stefan Löfvens nya förslag om att småbarnsgrupper i förskolorna ska vara högst 15 barn ger han inte mycket för.

Blir förbannad

– Jag blir förbannad. Att försöka tuta i svenska folket att Socialdemokraterna vet exakt hur det ska gå till för att alla ska få en lika bra välfärd är säkert bra för att vinna valet, utmärkt valfläsk. Men inte för dem som ser igenom. Nu går man in i på detaljreglering i en sak som är en kommunal angelägenhet.

Enligt Ljunggren har utvecklingen gått emot en allt större professionalisering av verksamhetsbeslut.

– Nu går pendeln åt andra hållet med centralisering av besluten igen. Kaninbiblar skickas ut.

Vad borde S lägga fram för förslag i stället?

– Det beror på om man vill vinna valet eller lösa problemen. Men att skynda på processen med att få fler specialpedagoger vore bra, som S tog bort under 70-talet.

MP och V nöjda

Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt ställer sig positiv:

– Det är ett väldigt bra förslag. Vi har lagt ett stort sett identisk förslag för ett par år sedan, med max 15 barn. Det här är god och ansvarstagande vänsterpolitik och något jag hoppas vi snabbt kan genomföra i en rödgrön regering. Det pekar också ytterligare på att socialdemokratin borde samarbeta vänsterut, säger Sjöstedt till Aftonbladet.

Även Miljöpartiet tar upp att de föreslog samma sak redan i vår förra budget.
– Vi välkomnar S satsning på mindre barngrupper i förskolan. Alliansen har tagit bort riktlinjen för barngruppernas storlek, vilket lett till att mer än 113 000 barn i dag går i barngrupper som är för stora för att varje barn ska få den tid som hon behöver. Förskolans lekfulla pedagogik är riktigt bra och för att den ska nå varje förskolebarn får inte grupperna bli för stora, säger Gustav Fridolin.

M saknar finansiering

Moderaternas partisekreterare Kent Persson menar att Socialdemokraternas förslag påminner om dem som Alliansregeringen lade i våras, med bland annat minskade grupper i förskola och skola samt satsningar på speciallärare och fler lärare.
Han vänder sig dock starkt emot att S-ledaren inte preciserade hur S satsning ska finansieras.
– Inte ens på sin egen dag i Almedalen kan Stefan Löfven presentera finansieringen utan säger att det ska komma på tisdag. Det är anmärkningsvärt, säger han.

Lärarförbundet: "Efterlängtat"

Eva-Lis Sirén, ordförande i Lärarförbundet välkomnar däremot Stefan Löfvens förslag.

– Det är ett efterlängtat besked med ett maxtak i förskolegrupper bland de minsta barnen.

Samtidigt frågar hon sig varifrån förskolelärarna ska komma.

– Det är uppenbart att det är inom förskolan som lärarkrisen rullat in snabbast och starkast. Det måste till fler insatser för att locka fler att bli förskollärare. Därför ser vi med stort nöje fram emot Magdalena Anderssons besked på tisdag. Det behövs stora insatser för höjda lärarlöner. Här fick vi ett bra förstahandsbesked av Löfven.

"Inte kvalitet i sig"

Claes Nyberg, vd för Friskolornas riksförbund, säger om Stefan Löfvens förslag om maxtak på 15 barn:

– Det är klart det är en god ambition att se till att höja kvaliteten och skjuta till mer resurser till förskolan. Men att sätta exakta mått på hur stora grupperna ska vara är inte kvalitet i sig. Varje förskola måste kunna hitta storlek på grupperna som gör att resurserna utnyttjas på smartast sätt.

– Här fortsätter Socialdemokraterna gå bort sig i ett ovanifrånperspektiv där man tar ifrån verksamheterna sina professionella bedömningar. Vissa barngrupper kanske kan vara snäppet större och vissa snäppet mindre beroende på behov, vilken pedagogik som används eller hur miljön ser ut.

"Vinst inte drivkraften"

Claes Nygren på Friskolornas riksförbund vänder sig emot Löfvens "stopp för vinstjakt", och menar att förbundets medlemmar inte vinst som drivkraft.

– Men det står inte i motsättning till att min vill ha avkastning på det kapital man satsat. Vinst ses inte som något dåligt i någon annan typ av bransch. Huvudmålet varför du går in i en bransch är att du tror att du kan producera tjänster på ett bättre sätt. Varför pratar inte S om kvalitet och innehåll i stället.

Menar du att riskkapitalbolag som äger aktier i bolag som via dotterbolag driver stora skolkoncerner bryr sig mer om barnens skolgång än om vinstuttag?

– Självklart har de som mål med sin verksamhet att de ska göra en så bra resultat som möjligt. Lyckas det gör de också bra avkastning, säger Claes Nyberg.

ANNONS

Nu har Ellos fyllt på med nyheter online - handla trendsäkert mode till bra priser!

Extern länk från Ellos

Gå till Ellos

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter

/

Stefan Löfven

ÄMNEN I ARTIKELN

Stefan Löfven

Socialdemokraterna