Man? Då får du mer anhörigstöd än en kvinna

NYHETER

Orättvisa bistånd till makar med demenssjukdom

Män med Alzheimersjuka fruar får mer anhörigstöd av kommunen än kvinnor med sjuka män.

Det visar en studie vid Skånes Universitetssjukhus.

Studien bygger på medicinsk statistisk fakta inom studien SATS, Swedish Alzheimer Treatment Study, världens största studie på Alzheimerpatienter som omfattar 14 kliniker och leds av Minneskliniken i Malmö.

Behöver mest – får minst

1 258 patienter som fått symptomlindrande medicin har följts i 14 år och den senaste studien jämför sjukdomsutvecklingen hos ensam- respektive sammanboende Alzheimerpatienter.

Enligt Alzheimertidningen som ges ut av Alzheimerföreningen i Sverige är resultatet beklämmande. Enligt patientföreningens tidning visar studien att de som behöver mest stöd får minst hjälp.

Ensamstående kvinnor, som står för 85 procent av gruppen ensamstående, får lika mycket hjälp som sammanboende trots att deras behov är större.

Får mer hemtjänst

Studien visar också att det är dubbelt så vanligt att en kvinna med Alzheimers sjukdom placeras på ett boende än sjuka män i parrelationer.

Kvinnor tar oftare hand om sina män i hemmet. Samtidigt får män med hemmavarande Alzheimersjuka fruar mer hemtjänsthjälp än om den sjuke hade varit en kvinna.

Enligt Alzheimertidningen är frågan hur kommunernas biståndsbedömare fattar sina beslut.

ARTIKELN HANDLAR OM