Flyttades efter hot mot Eklund

avSven Anders Johansson

 Helge Fossmo isoleras  Anses utgöra stor fara mot Englas mördare

1 av 5 | Foto: Lasse Allard
Osämja Enligt Aftonbladets källa flyttades Helge Fossmo till isoleringen eftersom han ansågs som den drivande i hoten mot den impopuläre Anders Eklund.

Livstidsdömde Anders Eklund blev allvarligt hotad när han fördes över till Tidaholmsanstalten.

De andra på avdelningen ville inte ha honom där.

Tongivande Knutby­pastorn Helge Fossmo har därför blivit satt i isolering, erfar Aftonbladet.

Dubbelmördaren Anders Eklund kom till Tidaholm för några veckor sedan.

Efter att han blivit svårt misshandlad på anstalten Norrtälje bedömdes att han inte kunde vara kvar där av säkerhetsskäl.

I Tidaholm placerades han då på en så kallad skyddad avdelning, paviljong A, med fångar som inte kan vistas på vanliga avdelningar.

– De är oftast dömda för grova brott mot kvinnor och barn, och står därför lågt i kurs hos andra intagna, säger en källa.

På paviljong A sitter sedan länge förre Knutbypastorn Helge Fossmo, dömd för att ha anstiftat mordet på sin fru och mordförsöket på älskarinnans make 2004.

Nyligen fick han livstidsstraffet omvandlat till 24 år.

Har överklagat domen

Chefsåklagare Tomas Olsson har överklagat och skriver i sin inlaga till hovrätten:

”Gärningarna har föregåtts av en intensiv och medveten påverkan gentemot en person som han förmått genomföra handlingarna, noggrann planering, stor förslagenhet och exceptionell hänsynslöshet som förorsakat stort lidande.”

Aftonbladets källa ger samma bild av Fossmo i dag – att han kan manipulera sin omgivning.

På Fossmos avdelning på Tidaholm har de 14 fångarna självförvaltning: De ansvarar själva för att beställa hem råvaror enligt en fast budget, och sköter även matlagningen.

– Fossmo är styrande, han bestämmer vilken mat som ska köpas in, hur den skulle lagas till, vad som skulle bakas, allt i detalj.

En annan källa med insyn säger att Fossmo skött sitt uppdrag klanderfritt och låtit alla vara med och bestämma.

Eklund utfryst

När Eklund kom blev han utfryst, enligt uppgift.

– När han kom in i köket gick alla de andra ut. Stod några och pratade med personalen och han kom dit, gick de därifrån. Han förstod inte den signalen utan fortsatte att gå efter de andra, säger källan.

De tongivande på avdelningen deklarerade även tydligt för personalen att de inte ville ha Eklund där.

’Bli ihjälslagen’

– Om han inte flyttades skulle de inte kunna stå för vad som hände. Underförstått var det ett hot om att han skulle bli ihjälslagen.

Anstalten bedömde först att det skulle räcka med att sätta Fossmo i isoleringen eftersom man antog att han stod bakom hoten.

Men det visade sig snart att det inte räckte.

– Därför fick ytterligare fyra fångar flyttas till isoleringen. Och nu har det funkat bra i två veckor.

Eklund berättade vid rätte­gången i förra veckan att han nyligen kunnat börja arbeta efter misshandeln.

– Han jobbar i en liten paketeringsverkstad för dem som sitter på paviljong A. För närvarande tror jag de lägger smörgåspapper i lådor, säger källan.

Anders Eklunds advokat Hanna Lindblom vill inte kommentera uppgifterna om hoten. Anstaltens chef, Sanela Ovcina, uttalar sig inte heller:

– Jag kan tyvärr inte kommentera enskilda klienter.

Fossmos advokat Anton Strand vill inte kommentera uppgiften att hans klient nu är satt i isolering.

Försvarar Fossmo

– Jag kan bekräfta att Anders Eklund förflyttats till den aktuella avdelningen och att detta har mött reaktioner från många intagna. Och Helge Fossmo har en förtroenderoll där, han är ledare för köket och självförvaltningen så det är naturligt att intagna som haft synpunkter vänt sig till honom.

Däremot tillbakavisar advokaten att Fossmo skulle ha varit hotfull.

– Det ligger inte i hans natur att vara hotfull.

Varför vill vissa inte ha Eklund på avdelningen?

– Jag vet ju att många intagna på kriminalvårds­anstalt inte vill vara placerade tillsammans med dömda för sexualbrott, särskilt mot barn, det är inte alls ovanligt.

Vilken inställning har Fossmo?

– Det kan jag inte uttala mig om, det får han svara för själv.