Höjt straff för könsstympning

avAnette Holmqvist

Publicerad:

Hillevi Engström: Det är ett av de grövsta brotten som drabbar flickor och kvinnor

Foto: LOTTE FERNVALL
"ETT AV DE GRÖVSTA BROTTEN" Biståndsminister Hillevi Engström (M) vill ta krafttag mot problemet med könsstympning i Sverige. "Det är ett av de grövsta brotten som drabbar flickor och kvinnor. Extra allvarligt är att det är familjen som är förövare och att hemmet är brottsplatsen", säger hon.

Varje år utsätts tre miljoner flickor i världen för könsstympning.

Nu vill biståndsminister Hillevi Engström (M) ta krafttag mot problemet i Sverige – genom skärpta straff och dubbla utredningar.

– Många flickor har redan utsatts när de kommer hit och det finns också en hög risk för att de utsätts under till exempel sommarlov i hemlandet, säger hon.

Enligt FN:s beräkningar är mellan 100 och 140 miljoner kvinnor i världen redan könsstympade. Och varje år riskerar ytterligare tre miljoner flickor att råka ut för övergreppet. Unicef i Sverige uppger att sedvänjan förekommer i stora delar av världen, mellan Indonesien och Peru, men är särskilt utbrett i Afrika.

Biståndsminister Hillevi Engström, som även är jämställdhetspolitisk talesperson för Moderaterna, har tidigare jobbat med frågan i sin civila karriär som polis.

– Det är ett av de grövsta brotten som drabbar flickor och kvinnor. Extra allvarligt är att det är familjen som är förövare och att hemmet är brottsplatsen. Det är som med övrigt så kallat hedersvåld, det är både beslutat och utfört med familjens goda minne, säger hon.

Enligt Engström har brotten mot flickor i Sverige ofta begåtts redan innan de kommer hit.

– Men det finns också en stor risk för att de utsätts när de åker tillbaka till hemlandet eller någon annan stans på semester.

Vill höja straffen

I Sverige har könsstympning varit förbjudet sedan 1982. Regeringen skärpte dessutom lagen 1999 för att även omfatta den som utfört könsstympning utomlands.

Men nu vill Hillevi Engström gå ännu ett steg längre och höja straffen enligt den skala som föreslogs i en statlig utredning som nu är ute på remiss.

– Jag tycker det är ett väldigt bra förslag att höja straffen för könsstympning så att lägsta straffet ska vara lägst två års fängelse, säger hon.

Med andra ord ska straff för brott av normalgraden inte längre kunna leda till bötesstraff. Som lägst ska förövare dömas till fängelse i minst två år och som mest sex år för brott av normalgraden. För grovt brott vill Engström se fängelse i lägst fem och som mest tio år.

Men regeringen har också tillsatt dubbla utredningar för att ta reda på mer om problemet här i Sverige.

Socialstyrelsen ska se över på hur många som redan utsatts och hur många som riskerar att utsättas. Ett arbete som ska redovisas i januari 2015.

Och Länsstyrelsen i Östergötland ska reda ut hur berörda myndigheter, till exempelvis sjukvården och Migrationsverket, arbetar med att förhindra att flickor och kvinnor ska bli könsstympade och vilket stöd som ges till dem som redan har utsatts. Även detta uppdrag ska redovisas 2015.

Det var inom projektet de 30 könsstympade flickorna i länet upptäcktes och som först uppgavs tillhöra samma klass. Detta visade sig dock vara felaktigt. Flickorna kom från olika klasser och var i varierande åldrar.

Publicerad: