Regeringen är alltför mesig gentemot USA

NYHETER

Sverige är för passivt, otydligt och mesigt.

Den svidande kritiken får utrikesminister Anna Lindh i dag när riksdagen diskuterar det hotande kriget mot Irak.

Det hotande USA-ledda kriget mot Saddam Hussein i Irak splittrar FN. Det har också lett till en djup klyfta i försvarsalliansen Nato. Och i EU, som samlas till extra toppmöte på måndag för att reda ut begreppen.

Splittrar riksdagen

Men också den svenska riksdagen är splittrad. Det visar sig i dag när riksdagen har sin årliga utrikespolitiska debatt. Utrikesminister Anna Lindh kommer att få kritik från alla partier – utom sitt eget.

De svenska riksdagspartierna försöker oftast hålla sams i viktiga utrikespolitiska frågor. Samråd är ett hedersbegrepp, både i riksdagens EU-nämnd och i utrikesnämnden med kungen som ordförande.

Kritik från tre håll

Kritiken mot regeringen kan grovt indelas i tre olika grupper:

Regeringens skarpaste vedersakare finns i samarbetspartierna: miljöpartiet och vänsterpartiet, och i centerpartiet. De anser att ett krig måste undvikas, att regeringen saknar mod, är mesig och undfallande mot USA. De anser att Sverige inte jobbat tillräckligt i FN för att hitta andra lösningar på konflikten än krig.

I en mellangrupp befinner sig folkpartiet och kristdemokraterna. De skjuter in sig på att regeringen är otydlig.

Folkpartiets Carl B Hamilton hävdar att regeringen valt den alliansfria vägen för att lättare kunna medla i internationella konflikter. Men var finns viljan att medla i dag?

I en särställning befinner sig moderaterna som sätter in partiordföranden Bo Lundgren i dagens riksdagsdebatt. Anna Lindh har antytt att Sverige anser att det krävs ett nytt beslut i FN:s säkerhetsråd innan de amerikanska planen kan lyfta med destination Irak.

Missat chans att påverka

Det tycker Lundgren är onödigt. Allt som behövs sägas är redan sagt i tidigare dokument.

Både statsminister Göran Persson och Anna Lindh hävdar envist att Sverige företräder FN-linjen, alltså står bakom beslut som fattas i säkerhetsrådet.

Men FN:s säkerhetsråd är ingenting annat än en samling människor som företräder olika länder och olika intressen. Dessa människor går att påverka – för den som vill. Sverige har hittills avstått från den möjligheten.

Lena Mellin