Nya sex-vanor då får allt fler syfilis och klamydia

NYHETER

Könssjukdomen syfilis ökar kraftigt i Sverige. Smittskyddsinstitutet har registrerat 48 procent fler fall under senaste halvåret.

Även klamydia blir allt vanligare.

Trots den stora ökningen är syfilis fortfarande en ovanlig sjukdom. 43 personer fick diagnosen under första halvåret.

Men epidemiolog Torsten Berglund på Smittskyddsinstitutet tycker det är allvarligt att sjukdomen fått fäste i Sverige.

– Man ska vara klar över att syfilis blir vanligare i hela Västeuropa – och i Ryssland och i de baltiska länderna räknas fallen i tusental, säger han.

Otydliga symptom

Ett problem är att det kan vara svårt att märka att man fått syfilis. Symptomen är otydliga.

Det gör att det finns ett mörkertal, personer som är smittade men som inte vet om det.

– Det finns säkert ett antal smittbärare som vi inte känner till, säger Torsten Berglund.

Syfilis botas lätt med en antibiotikakur men utan behandling kan sjukdomen på sikt ge till exempel hjärnskador och vara dödlig.

Nya sexvanor igen

Klamydia ökar inte lika dramatiskt, 10 procent, men här är fallen betydligt fler, 11 628 under första halvåret. Efter att ha minskat fram till mitten av 90-talet har nu klamydia ökat stadigt under flera år. En förklaring kan vara ändrade sexvanor.

En undersökning från Folkhälsoinstitutet visar att svenskarna under senare år blivit mer positiva till tillfälliga sexuella kontakter och mindre noga med att använda kondom.

Jon Hansson