Brist på bostäder drabbar studenter

NYHETER

Var sjätte student tvingas bo kvar hemma

Var sjätte ensamstående student bor fortfarande kvar gratis hemma. Men det är inget eget fritt val – många vill flytta hemifrån men kan inte på grund av bristen på bostäder.

Bostadssituationen varierar kraftigt beroende på studieorten. I Linköping bor bara 7,7 procent hemma hos föräldrarna medan siffran i Stockholm är 37,3 procent, trots att studenterna i huvudstaden är äldre än genomsnittet. Statistiken kommer från Högskoleverket, HSV, som gjort en undersökning av studenters sociala situation.

- Det är värst i Stockholm. Sedan kommer Göteborg och efter det de andra stor studieorterna, säger Lars Brandell som är utredare på HSV.

Drygt hälften av studenterna i landet är ensamstående. I Stockholm bor bara 13 procent av de ensamstående studenterna i studentbostad, en siffra som kan jämföras med Uppsala där 47 procent bor i studentbostad. Anledningen är helt enkelt den extremt kärva bostadsmarknaden i Stockholm.

- Den allmänna bostadsbristen påverkar situationen. I exempelvis Stockholm är det kärvt och då blir det kärvt för studenter också, säger Lars Brandell.

Långa kötider på studentbostäder

Det är ekonomiskt fördelaktigt att bo kvar hemma hos föräldrarna – man kan spara mycket pengar. Trots det vill många studenter flytta hemifrån - och i Stockholm - där det är värst - känner sig många oroliga över bostadssituationen. 40 procent uppger att de vill flytta till egen bostad men kötiden på exempelvis stiftelsen Stockholms studentbostäder, SSSB, är lång.

SSSB har 7 400 bostäder att hyra ut. 25 600 står i kö för singelbostäder och 4 600 för familjebostäder. För att få en singelbostad så måste man stå åtminstone 17 månader. Men ofta kan kötiden bli längre än så. Situationen har varit oförändrad det senaste året trots att det har skett ett tillskott på 510 bostäder.

I Göteborg har kötiden på stiftelsen Göteborgs studentbostäder, SGS, ökat. De förväntar en fortsatt ökad kötid eftersom bostadsbristen är stor även där. Minst åtta månader måste man köa för att få en lägenhet hos SGS men ofta är kötiden i lite mer attraktiva områden uppemot 18 månader även där.

Så många studenter bor kvar hemma:

Susanna Vidlund