50 greps över hela Europa efter tips från Sverige

NYHETER

LONDON

50 män greps i går över hela världen i en internationell pedofilring.

Det var svensk polis som avslöjade Shadowz brotherhood - skuggornas brödraskap.

- Vi fick ett tips som vi började arbeta på. Det fanns förgreningar till många länder, säger Annethe Ahlenius vid rikskriminalens barnporrgrupp

- Därför tog vi initiativ till ett internationellt projekt som skulle göra det möjligt att avslöja nätverket.

Svensk polis fick i gång samarbetet via Europol.

- Vi kom överens om att det land där man kunde vänta sig flest ingripanden också skulle leda arbetet, säger Annethe Ahlenius.

Värst i Tyskland

Därför gick ansvaret över till brittiska Scotland Yard. Senare visade det sig att flest gripanden gjordes i Tyskland.

Projektet fick namnet Operation Twins.

- Poliser från tolv länder träffades i Haag var tredje månad för att gå igenom hur långt vi kommit, säger Annethe Ahlenius.

Len Hynds, chef för Scotland Yards grupp mot högteknologiska brott, säger:

- Med tanke på det innehåll som skickades och tillhandahölls så är det den värsta grupp vi kommit i kontakt med.

Skuggornas brödraskap var så sofistikerade att den brittiska polisen inte sett något liknande.

- Det är en hierarkisk struktur med systemadministratörer som gått igenom nyhetsgrupper och anslagstavlor på nätet. Man har också gett säkerhetsråd till medlemmarna, säger Len Hynds.

Minst 100 medlemmar

I den internationella razzian i går greps 50 personer: 31 i Tyskland, 6 i Storbritannien. Ingripanden gjordes även i Belgien, Holland, Italien och Spanien.

I Operation Twins har USA, Kanada, Danmark, Rumänien och Schweiz också deltagit.

Männen i "Skuggornas brödraskap" har olika yrken; juvelhandlare, elektriker, städare, företagare i säkerhetsbranschen är några av dem. I USA har en flygofficer gripits tidigare - han begick sedan självmord.

Poliserna misstänker att nätverket har minst 100 medlemmar.

Pojkar som sexslavar

Leif Kasvi