Blix och ElBaradei begär förlängda inspektioner

NYHETER

Irak har släppt in vapeninspektörerna och inga massförstörelsevapen har hittats. Men mycket är ännu outforskat. Därför måste inspektionerna få fortsätta, sade vapeninspektions-

cheferna Hans Blix och Mohamed ElBaradei inför FN:s säkerhetsråd på fredagen.

Foto: Hans Blix i dag i säkerhetsrådet.

- Mer än 400 inspektioner på 300 platser har genomförts. Besöken gjordes utan förvarning och inspektörerna fick nästan alltid tillgång till platserna. Det har inte funnits tecken på att myndigheterna känt till att inspektionerna varit på väg, sade Blix.

  - Irak har i princip samarbetat enligt överenskommelsen och inspektörerna har givits tillgång till såväl presidentpalats som privata bostäder, sade Blix.

Oförklarat

  Men det finns fortfarande saker som Irak inte har redogjort för till fullo. Blix nämnde mjältbrand, giftet VX och robotar med för lång räckvidd.

  - Man skulle vänta sig att Irak visade iver att uppfylla kraven, sade Blix och refererade till det sydafrikanska exemplet som ofta åberopats i debatten om Irak - Sydafrikas öppenhet för nedrustning och inspektioner har nämnts som en modell.

  - Jag har just fått veta att Irak sagt ja till ett sydafrikanskt erbjudande om expertutbyte, sade Blix.

Kritik

  Den irakiska al-Samoud-roboten har en räckvidd som överstiger den av FN tillåtna, deklarerade han.

  Blix är inte heller helt nöjd med hur intervjuerna med forskare gått till hittills. I synnerhet betonade han att intervjuer måste kunna genomföras utan att företrädare för den irakiska regeringen är närvarande.

  Blix kommenterade flera av de bevis som lagts fram från amerikanskt håll, bland annat satellitbilder som antyder att Irak låter flytta misstänkt materiel i landet. Han konstaterade att det finns reservationer att göra i en del fall.

  - Konventionella vapen flyttas runt i landet - men det är inte säkert att det har med massförstörelsevapen att göra, sade Blix.

"Inget nytt"

  Chefen för FN:s atomenergiorgan, Mohamed ElBaradei, konstaterade att IAEA inte heller hittat några bevis för att Irak försöker utveckla kärnvapen, men han uteslöt inte att det fortfarande kan finnas massförstörelsevapen.

  Han avslöjade att Irak försökt importera uran och att IAEA har kontaktat det afrikanska land som varit inblandat i affären.

  Säkerhetsrådets medlemmar med vetorätt - USA och Storbritannien som är redo för hårdhandskar samt Ryssland, Frankrike och Kina som vill undvika ett krig - reagerade som väntat.

  - Irak spelar ett spel med FN, sade den besvikne amerikanske utrikesministern Colin Powell efteråt.

  Storbritannien menade att Saddam Hussein måste ändra sin attityd för att krig ska undvikas och de övriga länderna ansåg att inspektionerna ska fortsätta.

TT