Så ska färre kugga på körproven

avTT

Publicerad:
Uppdaterad:
Systemet för körkortsutbildningarna görs om. Arkivbild.
Foto: Claus Gertsen /TT
Systemet för körkortsutbildningarna görs om. Arkivbild.

Det kan bli stora förändringar i utbildningen och proverna som krävs för att ta körkort.

– Vi behöver gå till botten med grundproblemet, att man kommer för dåligt förberedd till prov, säger Kristina Hagberg vid Trafikverket.

Trafikverket och Transportstyrelsen ser gemensamt över hela förarutbildningssystemet för personbilskörkort.

– Det har blivit en väldigt stor provfokusering, vi vill att det egentligen ska bli mer fokuserat på förarutbildning, säger Kristina Hagberg, chef förförarprov på Trafikverket.

Alltför många kuggar på proven, och sedan även på omproven. Statens väg- och transportforskningsinstitut har tidigare kommit fram till att många verkar sakna "förmågan att värdera sin egen förmåga", och att de snarare anser att kontrollanten varit för hård. Enligt rapporten övar de inte ens alltid inför nästa prov.

– Framförallt handlar det om självreflektion kontra kravnivån, man behöver helt enkelt medvetandegöra hur man blir en trafiksäker förare, säger Hagberg.

Ingen kostnadsfråga

I översynen ska myndigheten, i samarbete med utbildningsbranschen, se vad som fungerar bra och mindre bra. Man tar också hjälp av Umeå universitet för en forskningsgenomgång.

– Vi ska se om vi kan hitta något hjälpmedel som kan bidra till att guida en blivande förare att skaffa sig en bra förarutbildning.

Även kostnaden för prov och omprov kommer att ses över.

– Vad vi kan se och konstatera är att kostnaden för själva provet inte verkar ha någon effekt. Vi skulle ju önska att man lade både tid och pengar på utbildning i stället, säger hon.

Kunskapsprovet gjordes om

Redan nu har en del förändringar införts. Sedan årsskiftet har kunskapsprovet gjorts om för att de som skriver omprov inte ska få samma frågor igen. Normalt kan omkring 15 prov skrivas utan att samma fråga dyker upp igen. Gränssnittet har gjorts tydligare, och provet inleds med en introduktionsfilm på de 14 olika språk som provet kan göras på.

– Tekniken är också förberedd för att kunna testa kunskaper på andra sätt så småningom.

Översynen ska vara klar den 31 oktober.

– Därefter tar regelarbetet vid. Vi tror att det kommer att vara på föreskrifts-, förordnings- och kanske till och med lagstiftningsnivå, säger hon.

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM