H&M–Persson rasar mot Skatteverkets förslag

Av: Oskar Forsberg

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Skatteverket har lämnat in ett förslag till regeringen rörande ”Exitbeskattning för fysiska personer”.

Finansdepartementet har skickat skrivelsen på remiss och nu rasar Stefan Persson, styrelseordförande i H&M, mot förslaget.

Han är orolig för sina barn och barnbarn och deras möjligheter att ta över hans företag.

”Det förhindrar företagare och deras arvingar att bosätta sig utomlands”, skriver han.

I november i fjol lämnade Skatteverket in en promemoria med förslag om utflyttningsbeskattning av fysiska personer till regeringen.

Finansminister Magdalena Andersson (S) uttalade sig i samband med att dokumentet inkom.

– Ett fungerande skattesystem där var och en gör rätt för sig är en förutsättning för den svenska modellen. Det ska inte vara möjligt att flytta från Sverige och därigenom undgå beskattning av kapitalvinster som har upparbetats här. Remissinstanserna ska nu säga sitt och jag ser fram emot att ta del av deras synpunkter, sa hon i ett pressmeddelande.

Orolig för sina arvingar

Sedan skickades Skatteverkets dokument ut på remiss till flera organisationer, föreningar och myndigheter. Finansdepartementet väntar in remissvaren under mars månad.

En som yttrat sig om förslaget är Hennes & Mauritz styrleseordförande Stefan Persson. Han är inte glad och avstyrker promemorian å det bestämdaste.

Persson tycker det är ett dåligt förslag då det kommer försvåra för hans arvingar att ta över hans koncern Ramsbury Invest AB som kontrollerar Hennes & Mauritz AB.

1 av 2 | Foto: Lotte Fernvall / AFTONBLADET / 3226
Finansminister Magdalena Andersson

”Min förhoppning är att mina barn, och deras barn när den tiden kommer , inte bara ska förvalta dessa verksamheter efter min bortgång, utan även utveckla verksamheterna internationellt och inom Sverige”, skriver han.

Han skriver vidare:

”Exitskatten medför en kraftig inlåsningseffekt då samtliga arvingar måste stanna inom Sveriges gränser”

En miljard per år?

Stefan Persson tror också att förslaget, om det blir verklighet, kommer att hämma företagsutveckling och innovation.

Även Svenskt Näringsliv är kritiska mot Skatteverkets förslag.

– Vi avstyrker förslaget. Det är ett förslag som är väldigt negativt och som väcker stor oro för företagen, säger Johan Fall, skattechef på Svenskt Näringsliv.

Enligt Skatteverkets egna beräkningar leder förslaget till ökade skatteintäkter om cirka en miljard kronor per år.

Det tror inte H&M – Persson ett dugg på.

”Det är uppenbart att exitskatten medför flertalet negativa effekter för Sveriges företag (...). Därmed kommer exitskatten med stor sannolikhet inte heller ge de statsfinansiella effekterna som man räknar med”, skriver han i sitt remissyttrande.

Förslaget föreslås, enligt Skatteverket, att träda i kraft den 1 januari 2020.

Publicerad:

LÄS VIDARE