Lärare på Estelles blivande skola kräver att styrelsen avgår

Campus Manilla är en skola i kris – och styrelsen borde ställa sina platser till förfogande.

Det larmet kommer från personalen i flera interna skrivelser, som Aftonbladet har tagit del av.

”Situationen är allvarlig”, skriver ledningsgruppen i ett brev som skickats till styrelsen.

Klasser fulla av barn till näringslivstoppar och kändisar, tusentals personer i kö och resultat i toppklass. Campus Manilla är en av Stockholms mest eftertraktade prestigeskolor. Till hösten ska prinsessan Estelle börja i förskoleklass i de natursköna omgivningarna på Djurgården.

Men under den exklusiva ytan pågår en rad infekterade konflikter. De har lett till att rektorn Maija Möller Grimakova fått sluta, något som gjort både föräldrar och lärare upprörda.

Kravet på styrelsen: avgå

I en rad brev till styrelsen, som Aftonbladet tagit del av, uttrycker personalen stor oro över situationen. De uppmanar också styrelsen att avgå.

”Styrelsen har visat att de är villiga att köra över både ledningsgrupp och resterande personal. Detta visar även att de inte jobbar för skolans bästa”, skriver en grupp anställda, som fortsätter:

”Vi begär att styrelsen ställer sina platser till förfogade och att beslutet om Maijas uppsägning dras tillbaka”.

Kravet på styrelsens avgång återkommer i flera skrivelser. Några lärare skriver:

”Vi vill uttrycka att vårt förtroende för styrelsen inte finns kvar. Vi känner oss svikna, besvikna, förbisedda, försummade och förtvivlade över den behandling vi fått och den situation vi tvingats in i”.

”Vi kräver att styrelsen gör allt i sin makt för att ta tillbaka sin uppsägning av Maijja och avgå.”

Under de senaste månadernas turbulens har ett flertal personer sagt upp sig. I ett brev beskriver skolledningen situationen som allvarlig.

”Vi jobbar nu dygnet runt för att stabilisera verksamheten. Vi kommer att arbeta för att stoppa uppsägningarna och rekrytera om det blir fler förluster än vad som redan skett”.

”Vi genomgår en stor kris just nu, men under Maijas ledning vet vi att vi kan klara det”.

Oro för framtiden

Många i personalen på Campus Manilla är starkt kritiska till hur styrelsen har hanterat de senaste månadernas turbulens. I breven beskriver de en arrogant attityd och en närmast total brist på insyn.

– Det är en så extrem maktfullkomlighet som är chockerande på en skola år 2018, säger en person med insyn.

– De lyssnar inte på föräldrarna, lärarna eller ledningsgruppen. Nästan ingen som arbetar på skolan ställer sig bakom det som de genomdriver.

Den officiella förklaringen till att Maija Möller Grimakova lämnat sin post är att styrelsen ansett det nödvändigt med en rektor på heltid. Enligt Aftonbladets uppgifter har hon dock sagt sig vara villig att den rollen. Att det ändå inte blivit så har fått flera att dra slutsatsen att det ligger helt andra motiv bakom styrelsens agerande.

– Ingen vet varför de vill få bort en så populär person som haft avgörande betydelse för Campus Manillas framgångar, säger en uppgiftslämnare.

Flera lärare går så långt som att hävda att situationen gör att Campus Manillas framtid är hotad.

”Vi upplever att en skola utan vår starka rektor och vår framstående ledning kommer att sakna den trygga grund som skolan vilar på”, skriver de i ett brev.

”Har gjort stora insatser”

Det är dock inte alla som stämmer in i kritiken.

– Det finns många föräldrar och lärare som tycker att det är bra att rektorn byts ut. Hon har gjort ett fantastiskt arbete, men haft väldigt svårt att samarbeta med personer som inte delat hennes syn på hur undervisning ska bedrivas, säger en förälder.

Aftonbladet har sökt Maija Möller Grimakova och skolstyrelsen för en intervju om stridigheterna. De har dock inte återkommit.

I ett tidigare uttalande skriver styrelsen att ex-rektorn varit väldigt betydelsefull för skolans utveckling. Något skäl till varför hon fått sluta framkommer dock inte:

”Maija Möller Grimakova har gjort stora insatser för att Campus Manilla har kunnat utvecklas till den ansedda och högkvalitativa skola den är i dag. Denna framgångssaga hade varit omöjlig utan hennes energi och kreativa entreprenörskap Men entreprenörskap har sin tid och organisation och förvaltning sin.”

Publisert:

LÄS VIDARE