Hundbajs - nya biobränslet

NYHETER

San Francisco, som är en stad med välutvecklat miljömedvetande, tar nu jyckarna till hjälp: hundbajset ska omvandlas till energi.

Foto: I San Fransisco ska hundbajset bli energi.

Stadens sopbolag Norcal Waste Systems ska testa ett insamlingssystem i parker - som är poppis bland hundägare.

Ur hundbajset ska man sen utvinna växthusgasen metan, och det finns metoder för att använda biogas i elproduktion. Men huvudsyftet med bajstestet är att minska mängden avfall som hamnar på stadens tippar. Enligt kommunens beräkningar finns det 120.000 hundar i San Francisco.

TT