Harriet, 60 – Bushs nya pitbull

NYHETER

Nu vill hon in i Högsta Domstolen

President Bush tänkte taktiskt när han nominerade Harriet Miers till utslagsrösten

i Högsta domstolen.

Hon är kvinnan som kan äventyra aborträtten.

Men bara Bush vet var Miers egentligen står i frågan.

Foto: VÄNNER George W Bush och Harriet Miers umgås ofta privat.

Bush kallade henne en gång ”en pitbull med skostorlek 38”, och utnämningen får avgörande betydelse för det amerikanska samhällets utveckling de närmaste 10–20 åren.

Väljs på livstid

Domarna väljs på livstid och har avgörande inflytande över en rad i USA kontroversiella frågor – som aborträtten och homosexuellas rättigheter.

Miers ska ersätta Sandra Day O´Connor, som haft utslagsrösten i HD eftersom domstolen grovt sett haft fyra liberala och fyra konservativa ledamöter. O´Connor har sett till att aborträtten vare sig inskränkts eller avskaffats.

Miers, 60, kan ändra maktbalansen.

Hon är en av Bushs allra närmaste och mest lojala medarbetare.

Fram till nu har hon haft titeln rådgivare i Vita huset, och är en av få medarbetare som Bush regelbundet bjuder in till lantstället Camp David över helgerna.

Texasadvokaten Miers har följt Bush ända sedan han började sin politiska bana som guvernör i Texas.

Hon var den första kvinna som valdes till ordförande för advokatsamfundet i Texas, och i likhet med utrikesministern Condoleezza Rice är hon ensamstående och utan barn.

Ingen tvekan råder om att Bush har klart för sig var Miers står i en rad viktiga frågor – men resten av USA står som levande frågetecken.

Ingen erfarenhet

Miers har aldrig tjänstgjort som domare, och därför finns inga domar som visar var hon står i avgörande frågor. Ett faktum som kan göra det lättare för Bush att få igenom nomineringen i den amerikanska senaten.

Utan att kritikerna kan visa på förhatliga ståndpunkter får de svårt att säga nej.

Vässat klorna

Miers kommer att grillas om sina åsikter, men är för slipad för att säga rätt ut var hon står i exempelvis abortfrågan.

Demokraterna har vässat klorna i veckor inför nomineringen.

Eftersom utnämningen är så viktig hade de räknat med att Bush skulle nominera en ärkekonservativ domare.

Inte minst för att tillfredsställa den kristna högern som räddade kvar honom vid makten i förra valet.

Miers är suddig i kanterna.

Bush hoppas på så vis undvika en bitter strid i ett läge då hans opinionssiffror nått nya bottennivåer.

Avgjorde valet 2000

Wolfgang Hansson