Så tvingas Billström byta åsikt

NYHETER

...men Persson fick betala dyrt för sitt svek

Foto: PER JOHANNESSEN
här blir nej till ja Finansborgarrådet Annika Billström (s) gick till val 2002 på ett nej till vägtullarna. Men hon svek väljarna – efter att själv ha blivit överkörd av statsminister Göran Persson som i regeringsförhandlingar med miljöpartiet och vänsterpartiet sa ja till trängselavgifterna. Här, i maj 2003, har Billström accepterat partilinjen och börjat förespråka ett ja till vägtullar.

Statsminister Göran Persson offrade Annika Billström - i jakten på makten.

Det har han fått betala för sedan dess.

-Han har inte betalat tillbaka klart ännu, säger Billström, finansborgarråd (s).

Foto: ANDREAS ENBUSKE, JERKER IVARSSON
fick vägpengar Efter sveket mot Annika Billström har Stockholm fått mycket pengar till stora satsningar på infrastrukturen, bland annat till Norra länken.

Aftonbladet har granskat spelet bakom vägtullarna, eller trafikavgifterna som de nu kallas.

Det är en historia fylld av makthunger, intriger - och hämnd.

Allt började när regeringsförhandlingarna 2002 kärvade.

Läget var helt låst.

Miljöpartiet krävde att få sitta med i en koalitionsregering men socialdemokraterna vägrade.

-Vi krävde att bli behandlade som vilket annat anständigt parti som helst, säger språkröret Peter Eriksson (mp).

Chockades av uppgörelsen

Efter otaliga turer med ringande i telefoner, fax med krav och motkrav som skickades mellan partikanslierna och totala sammanbrott i förhandlingarna kom parterna slutligen överens.

Handslaget som bekräftade överenskommelsen innehöll bland annat en uppgörelse om vägtullar, något som miljöpartiet drivit hårt.

Uppgörelsen chockade Annika Billström i Stockholm.

- Jag visste att det pågick regeringsförhandlingar och att det fanns olika knäckfrågor, där miljöavgifter var en. Men det var ofattbart att man på nationell nivå skulle bestämma om den kommunala nivån, säger hon.

Under hela valrörelsen hade hon lovat väljarna "ett bättre Stockholm". En väg dit skulle vara att på sikt utarbeta en plan för trafiksituationen i huvudstaden.

- Jag var väldigt tydlig i debatten om att vi inte skulle genomföra några biltullar under den här mandatperioden, säger Billström.

Men statsministern körde över henne - i uppgörelsen om rikets styrning.

Annika Billström ställdes inför valet att gå emot sin egen regering eller acceptera nederlaget och samtidigt svika väljarna. Valet föll på det senare.

-Det var väldigt svårt för mig personligen. Jag funderade på att avgå. Hur skulle jag kunna sitta kvar och ändå inte skada trovärdigheten för partiet?

Under några tuffa månader funderade Annika Billström på sin framtid. En framtid som oppositionen beskrev som "politiskt död".

-Många vill att det ska vara så. Men jag måste säga att det är tvärt om i dag. Jag åtnjuter en stor respekt hos människor, säger Billström.

Stort stöd av regeringen

Enligt Annika Billström har hon också en bra relation till statsministern, trots det som hände 2002.

-Det har jag haft hela tiden. Vi har regelbundna möten och vi pratar hela tiden, säger hon.

Göran Perssons agerande har ofta beskrivits som att han krossade Annika Billström.

I själva verket kan det vara så att det är han som har fått betala - och det rejält - för att återfå hennes och stockholmarnas förtroende.

- Regeringen backar upp oss mycket mer nu än man gjort tidigare. Inte bara vad gäller försöket, säger Billström.

Flera turer fram och tillbaka

Stockholm har fått till stånd rejäla infrastruktursatsningar de senaste åren.

I dag finns pengar till utbyggnaden av E 18 och första spadtaget ska tas vid bygget av Norra länken.

Göran Persson har också personligen ingripit för att inkomsterna som vägtullarna ger ska gå tillbaka till stockholmarna. Trots att det är skattebetalarna i hela landet som bekostar försöket.

Känner du att Persson och regeringen har betalat tillbaka för det du fick utstå 2002?

- Ja, lite. Men de har inte betalat tillbaka klart ännu, säger Annika Billström.

Åtta månader efter att regeringen gjorde upp med miljöpartiet och vänstern, i juni 2003, fattade kommunfullmäktige i Stockholm beslut om att försöket med vägtullar ska genomföras.

Det startade en serie av processer och överklaganden som har pågått under mer än ett års tid. I dag står det dock klart att försöket startar den tredje januari och att kollektivtrafiksatsningen i miljardklassen redan börjat.

Försöket beräknas kosta totalt 3,8 miljarder i form av kollektivtrafik, ny teknik, nyanställningar och information. Det är mer pengar än regeringen avsätter till regionalpolitiska satsningar på ett helt år (3,3 miljarder).

Mp vill permanenta försöket

Moderaten Sten Nordin befarar att det kostsamma försöket kommer att permanentas - oavsett vad stockholmarna säger i den folkomröstning som ska ske i samband med valet 2006.

-Vi är seriöst oroade att man tänker permanenta detta, säger han.

Annika Billström säger återigen nej.

-Nej. Vi tänker absolut inte försöka smyga in det här bakvägen, slår hon fast.

Samma sak säger Margareta Olofsson (v):

-Vi har nog alla sagt att vi ska följa folkomröstningsresultatet. Om stockholmarna säger nej, då blir det inget, säger hon.

Men Peter Eriksson är inte lika kategorisk. Han sticker inte under stol med sin förhoppning:

-Jag hoppas att det blir permanent. Om det bara blir ett försök så blir det ju väldigt dyrt, säger han.

Därmed kan situationen från 2002 upprepa sig fyra år senare - om de gröna blir tungan på den politiska vågen igen.Det var väldigt svårt för mig person-ligen. Jag funderade på att avgå

Svaren är i procent.

Så röstade 13 kranskommuner

Detta har hänt med trängselskatten – månad för månad

Makthunger, intriger - och hämnd. Annika Billström som lovat att inte införa trängselskatt tvingas byta åsikt. Göran Persson försöker betala igen. Aftonbladet har kartlagt spelet bakom trängselskatterna.

Anette Holmqvist