Mer trängsel väntas i tunnelbanan

NYHETER

De 96 tunnelbanevagnar i Stockholm som togs ur trafik av Connex efter en kortslutning på onsdagen kommer att bli stående också på torsdagen.

Följden blir inställda turer, kortare tåg och trängsel.

– Vi måste vara extra noggranna i kontrollen av den här vagnen. De vagnar som togs ur trafik kommer inte att rulla i morgon, säger Lars Ericsson, Connex säkerhetschef, till TT på onsdagskvällen.

De 96 vagnarna är av typen C14/C15. Kortslutningen uppstod i en vagn i depån i Rissne. Detta trots att vagnen genomgått Connex kontrollprogram efter olyckan i Rinkeby den 16 maj, då en vagn av samma typ började brinna.

– Den här aktuella vagnen är genomgången och godkänd, säger Ericsson.

De 96 indragna vagnarna innebär ett volymtapp på drygt 11 procent i rusningstrafik. I tät trafik har Connex maximala 840 vagnar i gång. Varje tunnelbanetåg har åtta vagnar.

Connex uppger att ingen brand uppstod i Rissne. Däremot följde ett kortare strömavbrott i depåområdet.

Efter branden i Rinkeby har Connex gått igenom C14/C15-vagnarna. Elanslutningar har rengjorts och vagnarna kontrolleras med tätare intervaller.

Ändå uppstod problem i en godkänd vagn. Enligt Ericsson stod dock vagnen i depån för att den hade ett fel.

Främst kommer torsdagstrafiken påverkas i rusningstid, mellan 06.00 och 09.00 och 15.00–18.00.

– Det blir trängre och kortare tåg, säger Maria Adolfson, presschef på Storstockholms lokaltrafik (SL), till TT.

Tomas Bengtsson/TT