Allt vanligare att unga brottslingar häktas

NYHETER

Forskare: De behandlas tuffare än lagstiftningen säger

Andelen unga mellan 15 och 18 år som häktas istället för att tas om hand av socialtjänsten har mer än fördubblats på fem år.

– I praktiken grundar man inte besluten på lagstiftningen i dag utan på andra faktorer, säger socionom Lupita Svensson som skrivit en avhandling om vilka faktorer som avgör om en ung brottsling får vård eller straff.

Foto: Lupita Svensson är socionom och doktorand vid Institutionen för socialt arbete på Stockholms universitet. Hon har skrivit avhandlingen Häktad eller omedelbart omhändertagen? En studie om akuta frihetsberövanden av unga lagöverträdare.

Antalet häktade ungdomar mellan 15 och 18 år har ökat från 41 personer år 1998 till 103 personer år 2003. Samtidigt har antalet akut omhändertagna av socialen legat ganska konstant, 104 personer 1998 och 101 personer 2003.

Undersökningen omfattar statistik från tre år: 1992, 1998 och 2003. Resultatet visar att häktning blivit nästan lika vanligt som omedelbart omhändertagande, trots att häktning bara ska ske vid speciella omständigheter.

Synnerliga skäl

– Det är socialtjänsten som ska ta hand om ungdomarna i första hand, bara vid synnerliga skäl ska de häktas, säger Lupita Svensson.

De som häktas är främst äldre ungdomar som begått grövre brott.

– Lagen säger inte att du ska straffas hårdare om du är 17 än om du är 15, men så är det i dag. Lagen säger att barn är barn tills de fyllt 18 och de mår inte bra av att sitta häkte, säger Lupita Svensson.

”Attitydförändring”

Hon tror att den ökade benägenheten att häkta istället för att omhänderta kan ha flera orsaker, men hon går inte in på orsakerna i sin avhandling.

– Det kan ha med kommunernas ekonomi att göra, socialtjänstens omhändertagande betalar ju kommunerna själva medan häktning är det staten som betalar. Det kan också handla om en attitydförändring i samhället, att man vill ta hårdare tag mot brottslingar, säger hon.

Fotnot: Undersökningen omfattar ungdomar mellan 15 och 18 år, alltså de som är straffmyndiga men inte myndiga som har frihetsberövats på grund av brott. Socialtjänsten kan även omhänderta ungdomar på andra grunder, men de är inte medräknade.

Så har antalet häktningar ökat

Karin Abrahamsson ([email protected])