”Så här stoppar vi våldtäkterna”

Justitieministern om läsarnas förslag

Foto: MATS STRAND
– Jag är positiv till många av de här förslagen, säger justitieminister Thomas Bodström.

Aftonbladet.se:s läsare går samman för att stoppa våldtäkterna. Över 70 000 personer har visat sitt stöd.

Läsarna bidrar också med 15 förslag som skulle kunna göra det säkrare för kvinnor att gå ut.

Under tisdagen fick Aftonbladets läsare maila in sina förslag på hur kvinnor skulle kunna känna sig säkra när de går ut. Förslagen sammanställdes till 15 punkter.

Justitieminister Thomas Bodström är den som ytterst är ansvarig för kvinnors säkerhet i Sverige, därför fick han ta del av läsarnas förslag.

Thomas Bodström tycker generellt att förslagen på vad man kan göra åt det faktum att kvinnor inte vågar gå ut på kvällar och nätter är bra.

– Jag är positiv till många av de här förslagen. Många saker jobbar vi redan med vilket många inte känner till och det känns bra att få berätta det, säger han.

Utöver de 15 förslagen som läsarna bidragit med har över 70 000 personer lovat att aldrig utöva, acceptera eller blunda för mäns våld mot kvinnor - det är en bra start.

Så här bemötte justitieministern läsarnas idéer:

1. Låt kommunala transporter vara gratis mellan 03.00-06.00 på helgerna.

– Jag tycker att idén är väldigt positiv allmänt sett. Jag kan dock inte säga att den ska genomföras eftersom det är en fråga för landstinget.

2. Bättre belysning i parker och på andra dåligt upplysta platser.

– Ja, definitivt har det betydelse. Det är inte jag som talar om var lamporna ska vara men jag kan påverka det här genom att jag faktiskt nämner det här väldigt ofta. Det här handlar inte bara om våldtäktsfallen, det handlar också om att äldre människor inte vågar gå ut, ibland bara 100 meter från tunnelbanan till bostadsområdena. Jag driver ofta de frågorna att när man bygger nya områden ska man tänka på belysningen.

3. Gör pepparspray lagligt och ge det gratis till alla kvinnor som självförsvar.

– Vissa kvinnor som lever under hot har rätt till beväpning, om vi allmänt börjar beväpna oss ytterligare så vet vi att det leder till ökat våld och fler personer kommer att dö, det kan vi se på utvecklingen i USA till exempel. Vi vet att det blir en risk för kvinnan i stället för ett skydd, det ser man i länder som USA.

4. Sätt upp fler övervakningskameror i parkerna.

– Ja, det är också något vi driver på om, och det sker också. Det finns möjligheter att ge tillstånd för det, vi har en ganska generös lagstiftning. Man söker tillstånd hos länsstyrelsen.

5. Registrera sexförbrytare och låt människor veta vem de bor granne med.

– Nej, sådana fall har vi från England och det har lett till lynchning av bland annat oskyldiga människor då de råkat ha haft samma namn. Det skulle leda till repressalier och att människor tar lagen i egna händer.

6. Ge polisen mer resurser för fler patrullerande poliser på gator och torg.

– Polisen får mer resurser. Vi får fler poliser för sjätte året i rad nästa år. Vi har drygt 1300 fler poliser idag än vi hade för fyra år sedan. Vi säger speciellt att de ska vara ute på fredag- och lördagskvällar när brotten begås.

7. Ge ensamma kvinnor möjlighet att få säker eskort hem av polis eller någon annan nattetid.

– Om alla kvinnor skulle få en egen polis skulle det bli ett konstigt samhälle. Att använda poliser är nästan omöjligt, då skulle man behöva lika många poliser som det finns kvinnor, däremot så handlar det om att det ska finnas fler vuxna ute på kvällar. Och det finns det utmärkta initiativ på många ställen med föräldravandring men det är för få som ställer upp.

8. Gör arbetsgivarna skyldiga att erbjuda taxi hem efter jobbet som löneförmån för kvinnor som jobbar sena pass.

– Det är en facklig fråga som jag är positiv till. Jag tror arbetsgivarna tjänar på det för om man sitter orolig för hur man ska åka hem så gör man inget bra jobb.

9. Sätt upp självförsvar på skolschemat som en naturlig del av undervisningen för flickor i grundskolan.

– De som vill träna självförsvar ska erbjudas den möjligheten, men det ska inte vara på skolschemat. Det ska väckas av ett intresse och det är trots allt så att det är fler pojkar än flickor som utsätts för brott så i så fall ska det gälla alla.

10. Inför strängare straff för våldtäkt, inklusive kemisk kastrering.

– Flera straff höjdes första april och fler gärningar betraktas som våldtäkt så vi har precis infört strängare straff. Möjlighet till kemisk kastrering finns på frivillig väg. Att tvångskastrera människor gjorde nazisterna som var först med det och den delen av historien vill vi inte ha tillbaka.

11. Ändra polisens arbetsmetoder för att fånga våldtäktsmän och tillåt brottsprovokation. Låt en kvinnlig polis gå runt ”lättklädd” på platser där våldtäkter skulle kunna inträffa och ha en patrull redo alldeles intill.

– Vi arbetar med ett förslag där det ska bli tydligare med bevis och brottsprovokation. Det förslaget kommer troligen om ett par månader.

Polisen kan arbeta under cover idag och utge sig för att vara andra personer, men det behövs tydligare gränser. Man ska däremot inte locka fram brott som annars inte hade begåtts. Till exempel på nätet får ju polisen utge sig för att vara en 12-årig flicka för att sätta fast pedofiler.

12. Låt kommunerna tävla i att vara bäst på trygghet och miljö.

– Det är jag positiv till, låt det gärna bli en valfråga. Kommunala insatser över huvud taget borde bli en valfråga.

13. Mer feminism på skolornas scheman.

– Ja, feminismen ska ju genomsyra alla delar av samhället. En oerhört viktig sak är också attityder i skolan. Många killar och tjejer i skolan inser inte när tjejerna utnyttjas. Det är fortfarande så att en del tror att bara för att man är full så är det ok att inte bara förgripa sig på någon annan men också att man inte har någon rätt, att tjejerna tar på sig skulden själva för att de varit berusade. Det är jätteviktigt att arbeta med de attityderna.

14. DNA-registrera alla som bor i Sverige.

– Vi utvidgar DNA-registret väsentligt från 1 januari 2006. Det kommer bli ett större brottregister. Att registrera alla vore onödigt och skulle kosta massor med pengar. I det nya DNA-registret kommer alla som blivit dömda för ett brott som gett mer än böter som påföljd att finnas med.

15. Stäng nattklubbarna tidigare.

– Om man stänger för tidigt så kommer svartklubbarna att öka, det har vi sett tidigare i Stockholm. Men det är viktigt att komma ihåg att våld och övergrepp har samband med hur många krogar som har utskänkningstillstånd. Om man på mindre orter har helt olika tider för stängningsdags blir det mycket svårare för polisen att arbeta förebyggande.

Läs mer:

Therese Holmberg