Allt fler rapporter om dåligt dricksvatten

Av:  TT

På fyra år har antalet kokningsrekommendationer och tillhandahållande av nödvatten via tank fördubblats, visar uppgifter från kommunernas miljökontor som rapporteras till Livsmedelsverket.
På fyra år har antalet kokningsrekommendationer och tillhandahållande av nödvatten via tank fördubblats, visar uppgifter från kommunernas miljökontor som rapporteras till Livsmedelsverket.
På fyra år har antalet kokningsrekommendationer och tillhandahållande av nödvatten via tank fördubblats, visar uppgifter från kommunernas miljökontor som rapporteras till Livsmedelsverket.
På fyra år har antalet kokningsrekommendationer och tillhandahållande av nödvatten via tank fördubblats, visar uppgifter från kommunernas miljökontor som rapporteras till Livsmedelsverket.

På bara några år har antalet rapporter om försämrat dricksvatten fördubblats. Men huruvida dricksvattenkvalitén verkligen blivit sämre eller inte är det ingen som riktigt vet.

Den 22 augusti varnades invånarna i Lidköpings och Grästorps kommuner i Västra Götaland för att dricka kranvattnet. E-colibakterier hade letat sig in i ledningarna och gjort det otjänligt. Först sex dygn senare var faran över.

Snart därefter, den 31 augusti, var det dags igen. Denna gång var det allmänheten i Arvidsjaur som uppmanades att inte dricka eller använda kranvattnet på grund av befarat förhöjda halter av perfluorerade alkylsyror (PFAS). Eftersom dessa inte går att koka bort, blev invånarna tvungna att hämta vatten från så kallade nödvattentankar.

Dubbelt så många

Dessa incidenter är bara två i raden av ett antal den senaste tiden där allmänheten inte kunnat dricka det vatten som kommer ur kranen, något vi svenskar annars tar för givet.

Uppgifter från kommunernas miljökontor och som rapporteras till Livsmedelsverket visar att antalet kokningsrekommendationer och tillhandahållande av nödvatten via tank har fördubblats på fyra år. Från 55 sådana åtgärder år 2013 till 106 år 2017.

– Gissningsvis beror ökningen inte på en försämrad vattenkvalitet, utan kan bero på en ökad medvetenhet hos dricksvattenproducenterna. Att de ställer höga krav på att konsumenterna ska ha tillgång till ett säkert dricksvatten, helt enkelt, eller att rapporteringen från miljökontoren förbättrats, säger Sandra Strandh, statsinspektör vid Livsmedelsverket.

– Men det är egentligen bara en spekulation. Vi vet inte.

Branschföreträdaren Svenskt vatten tror dock inte att dricksvattnet har försämrats.

– Om man tittar på den statistik kommunerna rapporterar in till oss, så ser vi ingen tendens till att antalet prover med otjänligt vatten ökat under de här åren, säger Birger Wallsten, dricksvattenexpert på Svenskt vatten.

– Snarare tvärtom, vilket talar för att det är den allmänna försiktighetsprincipen som ligger bakom den här ökningen. Det tar ju något dygn att göra en analys, vilket gör att man tar det säkra för det osäkra och går ut med en varning, säger Birger Wallsten.

Skärpta regler

Även Susanne Lindhe, dricksvattenspecialist på Stockholm vatten och avfall, säger att vattenkvaliteten troligen inte har försämrats, trots att antalet åtgärder blivit fler.

– Min upplevelse är att reglerna har blivit skarpare och att man arbetar mer förebyggande i dag, jämfört med tidigare. Man har blivit mer försiktig, helt enkelt, och en sådan förebyggande åtgärd kan ju vara ett kokpåbud. Allt för att säkerställa att dricksvattnet håller en så hög kvalitet som möjligt, säger hon.

Publisert: