Inga bevis att drogtester minskar missbruk

Av:  TT

Ingen vet om drogtester i skolan är ett effektivt sätt att komma åt drogmissbruk bland elever, enligt en expert.

Kan drogtester i skolan minska droganvändning bland ungdomar?

– Det vet vi inte. Det finns inte tillräckligt mycket forskning för att kunna svara på det, säger Björn Johnson, drogforskare vid Malmö universitet.

Hur frivilliga är testerna?

På de skolor som TT varit i kontakt med sägs testerna vara frivilliga, men en vägran är på vissa håll förenat med att skolans misstankar om drogbruk ökar eller att eleven exempelvis nekas att få gå ut på praktik.

– Då är det ju förenat med ett hot eller en sanktion och då är det inte frivilligt. Speciellt den här typen av tester där man villkorar deltagande i praktik med att man ska drogtesta sig, då är det ju ett krav, säger Björn Johnson.

Når man dem som verkligen behöver det?

– I avsaknad av forskning kan man bara spekulera kring detta. Men vi vet att det är väldigt få ungdomar i svenska skolor som använder illegala droger. Det man däremot använder i högre utsträckning är alkohol, och det testar man mig veterligen inte för i de här testerna.

Kan drogtester bidra till en ökad säkerhet på exempelvis bygg- och elprogram?

Vi vet att det oftast är cannabis som används bland högstadie- och gymnasieungdomar, och cannabis märks väldigt länge i urinprov. Det är alltså inte alls säkert att man har en drogpåverkan bara för att ett test är positivt. Sedan är det klart att man kan argumentera för att det är en olaglig handling och något man bör förebygga, men det har ju inget att göra med det uppgivna skälet, vilket är säkerheten. Ur det perspektivet hade det varit relevantare att testa för alkohol – som vi ju vet utgör ett problem för många ungdomar.

Urinproven tas av flera skolor utan övervakning. Är det säkert?

– Vill man fuska med drogtester är det lätt att hitta information om hur man gör det, på Flashback till exempel. Enda sättet att verkligen förebygga det är att man noggrant observerar den person som lämnar drogtestet, att urinet kommer från rätt ställe och att man inte trixar med det på något sätt, och då blir det ju väldigt integritetskränkande.

TT:s genomgång visar att det är väldigt få fall av narkotikabruk som upptäcks?

– Det är inte förvånande egentligen. Vi vet att det är få som testar och ännu färre som använder narkotika kontinuerligt. De som förespråkar drogtester skulle säkert säga att det beror på att testerna har en förebyggande effekt, men det finns inget underlag i forskningen för att säga det.

Vad kan skolorna göra i stället?

– Det finns en rad olika drogförebyggande åtgärder som vi vet fungerar och som skolorna skulle kunna prioritera, säger Björn Johnson.

1. Drogförebyggande information riktad till ungdomar.

– Men för att det ska fungera måste det vara genomarbetad utförlig information som ges vid flera olika tillfällen av kunnig personal, och så är det ofta inte i skolorna i dag utan det brukar vara vid enstaka tillfällen och av personer som inte har tillräcklig kunskap eller till och med kommer från oseriösa organisationer som religiösa sekter.

2. Mentorskap. Vuxna som genom stöd kan utveckla ungas sociala förmågor och stärka deras självkänsla så att de väljer bort droger.

3. Föräldraprogram med syftet att öka vuxnas restriktivitet kring alkohol och droger. Bland annat att få föräldrar att sluta bjuda på alkohol.

Publisert:

LÄS VIDARE