Har tagit hand om flyktingar i 40 år

avJonathan Jeppsson

Publicerad:
Uppdaterad:

För den som vill lära känna den kristna grundtanken på djupet: Vad kan passa bättre som fredagslyssning än en sannare tro än de flestas - Syster Karin vid klostret i Alsike?

"Flyktingarna är det ansvar som Gud lagt på oss för att det behövs", berättar hon efter att helt liv ha jobbat med att hjälpa traumatiserade flyktingfamiljer.

När Syster Karin är 25 år ger hon upp studentlivet och går i kloster. Hon vänder sig bort från fester och förälskelser för att leva ett liv i Alsike kloster utanför Knivsta.

Det var ett kall, berättar hon, som inte gick att motstå.

"Många tror att när man går i kloster har man misslyckats med allt, är olyckligt kär - eller är trött på livet i allmänhet. I verkligheten är det något helt annat. Det är inte ett yrke, utan ett sätt att leva, som är parallellt till äktenskapet."

I snart 40 år har klostret tagit hand om flyktingar i nöd, många av dem barnfamiljer. Syster Karins sommarprogram handlar mycket om de svårt traumatiserade barn hon mött och blivit vän med sedan 1983.

"Vi är koncentrerade på att göra det som Gud lägger framför oss. Flyktingarna är något som Gud lagt på oss för att det är någonting som behövs."

Man skulle kunna tänka sig att oavsett hur stark man är i tron, så skulle Syster Karins program kunna vara god fredagslyssning i en karg samtid. Möjligen skulle en och annan sverigedemokrat, som ju säger sig vilja värna ett kristet idé- och kulturarv, kunna ha behållning av Syster Karin, vars tro kanske är djupare än många andras. I SD:s partiprogram står det ju:

"Att känna till och förstå det svenska kristna kulturarvet är en viktig nyckel till att förstå vårt lands historia, kultur och samtid. Få andra idéer (...) har varit lika betydelsefulla för formandet av den svenska kulturen som kristendomen och den svenska kyrkan."

Syster Karin:

"Vi hade aldrig vågat ge oss in i vårt arbete med flyktingar, om vi inte haft tron på att Gud visar vägen och att kärleken till min nästa är ett evangeliskt sätt att leva."

God lyssning, Jimmie Åkesson.

Publicerad: