Karlsson: ”Öppnat upp för extrema krafter”

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 4

NYHETER

Aftonbladet träffade i dag SD:s gruppledare Mattias Karlsson, som var vikarierande partiledare när Jimmie Åkesson var frånvarande. Han säger så här om de uteslutningsärenden som nu är aktuella.

– Medlemsutskottet har initierat den här processen och leder den. De håller på med en utredning som kommer att läggas fram för partistyrelsen i slutet av april. Det handlar om att man har oroat sig över tecken på ideologiska avvikelser hos ungdomsförbundet, säger han.

Enligt Karlsson har SDU öppnar upp för "mer extrema krafter".

– Man har antagit ett principprogram som inte nämner demokrati, den öppna svenskheten, kulturnationalism och andra centrala världen för moderpartiet. Man har i sin propaganda låtit sig inspirerats av extrema rörelser utomlands, i Frankrike bland annat.

Dessutom menar Karlsson att att man från ungdomsförbundets ledning i samband med konflikten om makten i SD Stockholm har samarbetat med extrema personer.

– Det finns ett antal ärenden öppna mot de här personerna. Det handlar om personer som är dubbelanslutna i Nordisk ungdom, som är en antidemokratisk organisation. Det handlar om personer som uttryckt beundran för Adolf Hitler och skrivit om antisemitiska konspirationsteorier och annat.

Vilka då?

– Jag kan inte namnen på dem som ska vara dubbelanslutna i Nordisk Ungdom. Men det handlar bland annat om Mikael Valtersson, som tidigare har varit föremål för skriverier i media.

Karlsson säger också att det finns "trovärdiga uppgifter" på att ungdomsförbundet har varit inblandade i att dölja information för medlemsutskottet, något som SDU-ledningen förnekar.

Vem skulle ha gjort det här?

– Jag kan inte gå in på några namn, det är medlemsutskottet som hanterar det här. Men det finns en rad olika saker som alla pekar i samma riktning: ungdomsförbundets ledning delar inte SD:s grundläggande värderingar. De ställer sig inte bakom nolltolerans mot extremism. Stämmer det kommer de inte kunna vara medlemmar i partiet.

Både Kasselstrand och Hahne säger att de kommer att sitta kvar i ungdomsförbundet. Är det ett problem för SD?

– Vi får se var det här landar. Skulle det vara så att partistyrelsen finner att utredningen är så pass graverande att de ska uteslutas får vi se hur ungdomsförbundet kommer agera. Vi vet att vid den senaste förbundskongressen lyckades man knappt skrapa ihop en majoritet. Min bedömning är att stödet för ledningen har försvagats.

Själva kallar de det som händer en maktutövning från partiledningen. Vad har du för kommentar på det?

- Det handlar inte om makt. Det handlar om att till varje pris stå fast vid den ideologiska och kommunikativa linje som SD har valt för länge sedan. Det här är i grunden en strid som är avslutad. Vi ska inte ha diskussioner om huruvida Sverigedemokraterna ska bli ett mer radikalt parti. Vi ska inte ha diskussioner om huruvida vi ska ha nolltolerans mot extremism eller inte. Det ska vara självklart för alla medlemmar i SD. Ställer man inte upp på det kan man söka sig till en annan rörelse.

Mikael Valtersson, som är en av dem som det startats personärenden emot, säger:

– Eftersom jag inte längre är medlem så kommer ärendet att läggas ned.

Publicerad: