Partier överens om amorteringskrav

1 av 2 | Foto: Amorteringskrav för nya bolån kan införas. Regeringen är överens med oppositionen och Vänsterpartiet om hur en ny lag ska se ut.
NYHETER

Amorteringskrav på nya bolån ser nu ut att kunna införas.

Regeringen är överens med oppositionen och Vänsterpartiet om hur en ny lag ska se ut.

– Det kommer göra att amorteringskulturen förbättras, säger finansmarknadsminister Per Bolund (MP) till Aftonbladet.

Redan 1 augusti var det egentligen tänkt att amorteringskrav på bolån skulle införas enligt ett förslag från Finansinspektionen (FI).

Men i april skrotades förslaget efter att en av remissinstanserna, kammarrätten i Jönköping, ansåg att ett sådant krav från Finansinspektionen skulle kunna vara olagligt.

Är överens

Men samtliga riksdagspartier har länge velat införa ett amorteringskrav för att få ett stopp på den galopperande belåningsgraden i svenska hushåll.

Och nu verkar en överenskommelse vara nådd.

En ny lag är under utformande för att kunna göra det möjligt att införa amorteringskrav på nya bolån.

– Det är ju ett stort steg som vi tar nu, där vi fört samtal brett i politiken. Vi har fört samtal med de borgerliga partierna och även förankrat med Vänsterpartiet. Nu är vi överens om att vi ska gå fram så att Finansinspektionen kan införa ett amorteringskrav, säger Per Bolund i Ekots lördagsintervju.

Förslaget ska först skickas på remiss för att därefter göras om till lagstiftning och gå till riksdagen.

Vad förslaget egentligen innebär är att lagstiftarna tydliggör Finansinspektionens mandat så att det inte ska finnas några tveksamheter om att FI får införa amorteringskrav.

Det talar också för att förslaget från i våras nästa år kommer att kunna införas.

Ska på remiss

Redan befintliga lån kommer inte att omfattas av det nya kravet som inte heller skulle gälla för lån till nyproducerade hus och lägenheter. För Aftonbladet utvecklar Per Bolund varför:

– Det kan röra sig om en amorteringsfrihet under de första åren efter att husen byggts. Det är en flexibilitet som man vill ha för att inte hämma att det byggs nya bostäder. Vi ser ett behov av att det byggs mer så att det blir en bättre balans mellan tillgång och efterfrågan på bostadsmarknaden.

De politiska partierna önskar också att undantag från amorteringskraven införs av Finansinspektionen.

– Det ska finnas en flexibilitet, till exempel undantag om det blir en svår ekonomisk situation i hushållet efter arbetslöshet eller sjukdom, säger Per Bolund.

Han hoppas att en följdeffekt blir att amorteringskulturen förbättras och att fler amorterar på sina bolån, även de som inte kommer omfattas av de nya reglerna.

Finanstopparnas krav

Så sent som 17 augusti skrev Riksbankschefen Stefan Ingves, Riksgäldsdirektören Hans Lindblad och Martin Noréus, vikarierande generaldirektör på Finansinspektionen ett debattinlägg där de varnade för hushållens ökande skuldsättning.

”Ett amorteringskrav bör genomföras snarast då det är en viktig åtgärd för att dämpa riskerna med hushållens skulder. I ljuset av den accelererande skuldsättningen är det därför av vikt att de politiska diskussionerna inte drar ut på tiden”, skrev de då.

Den nya lagändringen föreslås träda i kraft 1 maj 2016.

ARTIKELN HANDLAR OM