Räntepressen på bankerna ökar

Ingen av bankerna sänker räntan efter Riksbankens besked

Riksbanken sänkte i dag reporäntan.

Och nu förväntar sig kunderna sänkta bolåneräntor.

Men bankerna säger nej.

Något som möter hård kritik bland experterna.

I dag sänkte Riksbanken återigen reporäntan. Från 1,75 procent till 1,50.

Anledningen är en ökad ekonomisk oro i Europa.

Men Aftonbladets rundringning bland storbankerna visar att den lägre reporäntan inte får någon större effekt på bankkundernas bolån. Ingen av bankerna tänker sänka sin ränta i samma grad som Riksbanken.

Rekordstor skillnad

Dagens sänkning av Riksbanken och bankernas ovilja att följa efter gör att skillnaden mellan boräntorna och Riksbankens reporänta i dag är rekordstor.

Men enligt bankerna har Riksbankens reporänta inte längre någon betydelse för deras boräntor.

Förklaringen, enligt bankerna, är att de måste förlita sig på marknadsräntorna som påverkas av oron i världen.

Swedbanks kommunikationschef Peter Borsos varnar för att vi rentav skulle kunna hamna i ett läge där Riksbankens reporänta går ner, medan bankerna måste höja bolåneräntorna.

– Om marknaden blir orolig kan våra upplåningskostnader plötsligt öka.

Oligopolmarknad

Men en av Sveriges främste nationalekonomer Lars Calmfors är kritisk till att Riksbankens sänkning av reporäntan inte slår igenom på boräntorna, samtidigt som bankernas vinster ökar.

– Bankerna håller uppe sina vinster genom att vältra över kostnader för högre kapitaltäckningskrav på kunderna. Helt klart är det så att bankerna har ökat sina marginaler på det de själva betalar för att låna upp pengar och det de tar ut av lånetagarna.

Enligt Calmfors är konkurrensen på bankmarknaden alldeles för dålig. Hade fler större banker funnits skulle bankerna tvingas följa reporäntan tydligare.

– Det är en oligopolmarknad, och en sådan går alltid ut över konkurrensen och drabbar kunderna.

Publisert: