”Läget är allvarligt”

LO och Svenskt Näringsliv kräver samarbete i politiken

Här möts de igen Karl-Petter Thorwaldsson, LO, och Urban Bäckström, Svenskt Näringsliv, samtalar igen. Tillsammans kräver de nu att något görs för att mota tillbaka arbetslösheten.
Här möts de igen Karl-Petter Thorwaldsson, LO, och Urban Bäckström, Svenskt Näringsliv, samtalar igen. Tillsammans kräver de nu att något görs för att mota tillbaka arbetslösheten.

Efter tre år tystnad har samtalen mellan LO och Svenskt Näringslivs återupptagits.

Mitt under Almedalsveckan kräver de gemensamt att regeringen och oppositionen kommer överens i flera centrala frågor för att mota tillbaka arbetslösheten.

– Det finns en politisk blockering i dag som är djupt bekymmersam, säger Svenskt Näringslivs vd Urban Bäckström.

Karl-Petter Thorwaldsson och Urban Bäckström.
Karl-Petter Thorwaldsson och Urban Bäckström.

Hösten 2009 bröt samtalen mellan LO och Svenskt Näringsliv samman. Försöken att komma överens om ett nytt "Saltsjöbadsavtal", som reglerar hur parterna sköter sig på arbetsmarknaden, hade slutat i ett totalt haveri.

Samtal förs igen

Sedan dess har det inte förts några vidare diskussioner i frågan. Men Aftonbladet kan i dag avslöja att samtal nu åter förs. Sedan Karl-Petter Thorwaldsson valdes till ny LO-ordförande har han träffat Svenskt Näringslivs vd Urban Bäckström vid flera tillfällen.

Aftonbladet fick en exklusiv intervju med de båda i Visby, där Almedalsveckan pågår.

– Förra gången tog vi ett för stort grepp, vi försökte äta hela elefanten på en gång, vilket är svårt. Det fanns för många motstridande intressen, säger Bäckström

Gemensamma tag

Några nya förhandlingar om ett nytt huvudavtal har inte inletts, men kan snart vara i gång. I ett första skede har parterna bestämt att de ska ta gemensamma tag mot den växande arbetslösheten.

– Vi har en avsiktsförklaring mellan oss att vi efter sommaren ska vi börja titta på omställningsfrågor. Vi har en god möjlighet att hantera det den här gången, säger Bäckström.

Politiskt dödläge

Både Bäckström och Thorwaldsson menar det i dag råder ett politiskt dödläge i Sverige, vilket innebär att det inte tas några krafttag från det hållet när det handlar om att mota tillbaka arbetslösheten.

– Vi har 410 000 arbetslösa i Sverige och det blir fler och fler. Det är ett gigantiskt samhällsproblem, att vi inte längre får till tillväxtpolitiken och jobbskapandet. Det jag och Urban tittat på är framför allt två grupper, det ena är den snabbt växande långtidsarbetslösheten. Det andra handlar om hur vi ska få in de unga. Vi riskerar att få en förlorad generation som ställs utanför arbetslivet. Det kan leda till stora sociala spänningar i samhället, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

Energi, forskning och infrastruktur

Både Svenskt Näringsliv och LO kräver nu att det politiska dödläget i riksdagen bryts och att det inleds blocköverskridande förhandlingar inom flera områden. Det handlar bland annat om energi, forskning och infrastruktur.

– Det vore mycket värt, ska du investera i en pappersmaskin som ska hålla i flera decennier då måste du veta någonting om energin som ska driva den. Det är därför vi inte gör några investeringar av den storhetsklassen i Sverige, vilket är bekymmersamt, säger Urban Bäckström.

Dessutom vill man se en stor satsning på matchning på arbetsmarknaden - som även den grundar sig i en samsyn över blockgränserna.

”Inget händer”

Enligt Urban Bäckström är det politiska spelet i dag överordnat landets väl:

– Inget händer. Men vi har ju en tradition av samförstånd i viktiga frågor. Det vore utmärkt om Almedalen blev en startpunkt för en ny typ av politiskt tonläge i Sverige.

De båda är tydliga med att inte peka ut något politiskt block som skyldiga.

– Låsningarna handlar om att det inte finns majoritet i riksdagen och det handlar mycket om att den borgerliga regeringen tvekar att driva saker eftersom de inte vet om de ska få stöd för det. Men dödläget måste brytas i några viktiga frågor, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

”Läget är allvarligt”

Historiskt har det kommit till blocköverskridande överenskommelser i Sverige när det handlar om stora, långsiktiga frågor som skatter och pensioner

– Politiken måste välja mellan konflikt för konfliktens skull eller landets bästa. Där har vi i Sverige under de senaste 20-25 åren valt att samarbeta i vissa lägen, med goda bestående reformer. Att nu, när det står till, ta tag i 4-5 centrala frågor för att visa att man vill göra bra saker mot arbetslösheten vore optimalt. För läget är allvarligt, säger Urban Bäckström.

Att LO:s ordförande sitter ned och kommer överens med vd:n för Svenskt Näringsliv är inte okontroversiellt för någon av parterna.

– Det är nytt, men det jag tog fasta på när vi träffades första gången var att båda parter tror på den svenska modellen. Vi kommer att bråka i avtalsrörelser, men är vi bara överens om grunderna, så vore det mycket värt, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

Enligt Urban Bäckström är det viktigt att LO och Svenskt Näringsliv nu kommer överens.

– Kan det här förena oss, borde det kunna förena politiken också, säger han.

Nytt huvudavtal nästa klurighet

Ett nytt huvudavtal blir sedan nästa klurighet att ta tag i. Några diskussioner har ännu inte förts.

– Förra gången stöp det på turordningsregler som är kärnfråga för oss. Det kommer inte bli lätt den här gången heller. Men det finns ett antal frågor som ändå luktar mot att vi ska prata konstruktivt. I de grundläggande frågorna på arbetsmarknaden skulle vi kunna hitta tillbaka till varandra.

LO:s ordförande håller med om att frågan är enormt svår.

– Vi har inte bestämt hur vi ska göra. Men det vi sagt är att vi vill sända en tydlig signal till alla att vi ska vara konstruktiva i de stora sakfrågorna. Får vi ned massarbetslösheten har vi vunnit mycket. Sedan tar vi det andra sen.

Publisert: