Saudiaffären: FOI misstänks för brott

avLisa Röstlund

En förundersökning är inledd mot Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.

Åklagare misstänker att institutet begått brott i samband med Saudiaffären.

– Ett par medarbetare har fått nya arbetsuppgifter under utredningen, säger FOI:s generaldirektör Jan-Olov Lind.

Det är redan beslutat att regeringens hantering av Sveriges planer på att hjälpa Saudiarabien med en missilfabrik ska utredas av Konstitutionsutskottet, KU.

Nu kommer en ny vändning i affären.

En åklagare har beslutat att inleda en förundersökning mot FOI.

Anmält sig själva

Det innebär att det finns misstankar om brott i samband med hur affären hanterats. Vice chefsåklagare Agneta Hilding Qvarnström vid åklagarkammaren för säkerhetsmål leder förundersökningen.

– Det går i dag inte att berätta mer om vilka brottsmisstankarna är då information om en förundersökning omgärdas av förundersökningssekretess, säger hon i ett pressmeddelande.

Det är FOI som lämnat in uppgifter, som framkommit under den internutredning som inletts sedan Saudiaffären avslöjades, till åklagare.

Det var Sveriges Radio Ekot som fått fram hemligstämplade dokument som visade planer på att Sverige skulle hjälpa Saudiarabien med en anläggning för att restaurera gamla, och i framtiden producera nya, missiler.

Den 9 mars ställde Försvarsdepartementet frågor till FOI om myndighetens relationer med aktiebolaget Swedish security technology and innovation, SSTI – som bildades för att hantera det politiskt känsliga samarbetet med Saudiarabien.

"Ser allvarligt på uppgifterna"

Det var generaldirektör Jan-Olof Lind som fattade beslutet om anmälan till åklagare.

– Jag ser allvarligt på de uppgifter som kommit till min kännedom och som ligger till grund för mitt beslut att anmäla misstanke om brott, säger Jan-Olof Lind i ett pressmeddelande och fortsätter:

– Det finns nu ett beslut från åklagaren om att inleda förundersökning och jag vill inte påverka eller föregripa denna med några uttalanden. Med anledning av att anmälan gjorts har ett par medarbetare vid FOI fått förändrade arbetsuppgifter i avvaktan på åklagarens utredning, säger Jan-Olof Lind.

– Vad brottsmisstankarna handlar om får ni fråga åklagarmyndigheten, säger Maria Hugosson-Bygge, pressansvarig på FOI, till Aftonbladet.

Tolgfors: "Anmärkningsvärt"

Försvarsminister Sten Tolgfors (M) kommenterar brottsmisstankarna i ett mejl till Aftonbladet:

– Att FOI funnit grund för anmälan till rättsvårdande myndigheter är anmärkningsvärt och visar att det var riktigt att anmoda FOI att utreda frågan ytterligare, skriver han och fortsätter:

– Som jag sa på pressträffen för ett par veckor sedan så gav uppgifter om företaget anledning till frågor. Jag välkomnar att en prövning nu sker. Vad som hänt i FOI ska nu utredas av åklagaren och förundersökningssekretess råder.

Fler brottsmisstankar

I ett brev till Försvarsdepartementet informerar FOI om att man inte kan besvara frågorna departementet ställt med anledning av samförståndsavtalet, MOU:et, med Saudiarabien, eftersom ärendet överlämnats till åklagare.

I samband med avslöjandet om Saudiarabien lade SR ut hemligstämplade dokument på sin hemsida. Flera av dem kan ha kommit från FOI. Eftersom FOI misstänker brott mot tystnadsplikten internt, har myndigheten även anmält brottsmisstankar till Justitiekanslern, JK.

I sekretessfallet finns dock ännu inget beslut om att inleda förundersökning.

Texten uppdateras.