Slussen kommer att byggas om

Beslutet fattat efter flera timmar av livlig debatt

Det har stötts och blötts i 20 år.

Nu ska Slussen i Stockholm byggas om.

– Det är ett historiskt beslut, säger Regina Kevius (M).

Med de förväntade röstsifforna 51–48 togs beslutet om att den föreslagna detaljplanen för Slussen i Stockholm ska genomföras.

I åratal har frågan debatterats och ju närmre man kommit ett beslut, desto mer högljudda har protesterna blivit.

Senast under söndagen hävdade Benny Andersson att han skulle försöka återförena Abba om planerna därigenom skulle skrotas.

Långvarig debatt

Under kommunfullmäktiges sammanträde i Stockholms stadshus begärde oppositionen att förslaget skulle återremitteras, men blev nedröstade av den alliansledda majoriteten.

Debatten i stadshuset pågick i många timmar, samtidigt som ett 50-tal demonstranter mötts upp och skanderade slagord för Slussens bevarande.

Regina Kevius är stadsbyggnadsråd i Stockholm och nöjd med beslutet.

– Jag är väldigt glad att vi vågade ta ansvar och vågade fatta beslutet. Det har diskuterats i 20 år. Om två år sätter vi spaden i jorden och börjar bygga, säger hon.

Det nya Slussen beräknas vara färdigställt år 2020.

Inte sista ordet

Men trots beslutet är det senaste ordet inte sagt, enligt oppositionen.

– Det kommer att komma oerhörda mängder överklaganden. Redan nu har flera lämnats in, säger oppositionsborgarrådet Tomas Rudin (S).

Rudin tror att både Miljööverdomstolen och Länsstyrelsen kan komma att överpröva beslutet, vilket i så fall skulle skjuta ett eventuellt byggande ännu längre på framtiden.

– Det beror på att förslaget är otillräckligt i flera delar och Moderaterna har inte lyssnat. Det kommer förmodligen fördröja processen ytterligare, säger Tomas Rudin.

Publisert: