Nyheter

Därför påverkas inte din bolåneränta

Av: 

Susanna Vidlund

Camilla Sundell

NYHETER

”Bankerna kan i stort sett sätta priserna lite som de vill”

Foto: Colourbox

I dag sänkte Riksbanken den viktiga styrräntan.

Med undantag för SBAB sänker bankerna inte bolåneräntorna.

– Det beror på en kombination av högre upplåningskostnader för bankerna och att de samtidigt vill hålla uppe marginaler och vinstnivåer, säger Harry Flam som är professor i internationell ekonomi vid Stockholms Universitet.

I dag sänkte Riksbanken styrräntan med 0,25 procentenheter till 1,75 procent. Samtidigt sänktes även prognosen för den framtida räntan. Men varken Nordea, Swedbank eller Handelsbanken är i dag beredda att sänka sina bolåneräntor för kunderna.

Främsta skälet: Högre upplåningskostnader på grund av den finansiella oron i Europa.

– Skillnaden mellan styrräntan och utlåningsräntorna har gått upp, på grund av osäkerhet på marknaden. Därför vill de som lånar ut pengar ta bra betalt för den osäkerheten, förklarar professor Harry Flam.

Svagt samband räntorna

Bankerna finansierar sin utlåning till hushållen genom att låna upp pengar. Pengarna lånas i stor utsträckning upp i Europa och det har blivit stor skillnad mellan de räntor som bankerna får betala till varandra och styrräntan.

Tidigare fanns det ett starkare samband mellan Riksbankens styrränta och bolåneräntorna som bankkunderna betalar, konstaterar Harry Flam.

– Riksbankens och ECB:s förmåga att styra ekonomin fungerar dåligt i dag. Räntorna på marknaden har frikopplats ganska mycket från styrräntan. Normalt sett är det ett starkare samband mellan framför allt de korta räntorna och styrräntan.

”Sätter priserna som de vill”

Men finansoron i Europa och högre upplåningskostnader är bara några av förklaringarna till varför sänkningen av reporäntan inte syns i våra bolån.

– Vi har fyra storbanker i Sverige. Det är Swedbank, Nordea, Handelsbanken och SEB. Dessa banker konkurrerar såklart med varandra men de kan i stort sett sätta priserna lite som de vill. Jag tror att de strävar efter att behålla sin vinstnivå och det betyder att de vill hålla marginalerna uppe mellan utlåningsräntor och upplåningsräntor.

Det är alltså en kombination mellan högre upplåningskostnader för bankerna och deras marginal – och vinstintresse som leder till att bolåneräntorna inte sänks.

– Det är ett större glapp i dag. Bankerna måste ha högre reserver, större buffertar än tidigare. Det betyder att lönsamheten är mätt som avkastning på eget kapital. För att hålla den uppe så måste man höja marginalerna.

ANNONS EXTERN LÄNK

Sommarläsning till kampanjpris! Missa inte vår REA på utvalda böcker - handla här.

Shop

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter