Nyheter

Slaget om Breiviks psyke fortsätter

Av: 

Joachim Kerpner

TT

NYHETER

Slaget om Anders Bering Breiviks psyke fortsätter efter livstidsdomen.

– Det var den enda vettiga domen, säger psykiatern Ulf Åsgård.

Sten Levander hävdar tvärtom att attentatsmannen lider av schizofreni.

Före domen var psykiatrikerna djupt oeniga om Breiviks psykiska status. I Oslo tingsrätt uppstod en djup skiljelinje mellan psykiatrikerna. Domen har inte ändrat på den situationen.

”Enda vettiga domen”

Psykiatern Ulf Åsgård anser att domen var helt rätt:

– Det var den enda vettiga domen. Han har inte visat några tecken på psykisk sjukdom.

Ulf Åsgård är en av Sveriges ledande experter på psykologiska profiler och har tidigare arbetat vid rikskriminalens gärningsmannaprofilgrupp.

– Ur min synpunkt var det en helt väntad dom, säger han till Aftonbladet.

Han sågar helt den första undersökningen av Breiviks psykiatriska tillstånd:

– Den första undersökningen var illa genomförd med felaktig terminologi och konklusioner. Den blev i stort sett slaktad under förhandlingarna. Det andra teamet fick ett stort försteg, säger Åsgård.

”Breivik är sjuk”

Sten Levander, som arbetat som professor i rättspsykiatri i Norge i många år, håller inte med Ulf Åsgård. Han hävdar att Breivik är sjuk och lider av vanföreställningssyndrom och schizofreni.

– Men det har hela tiden funnits ett utrymme för att döma honom som tillräknelig även om han har en diagnos. Domstolen sitter på det juridiska begreppet tillräknelighet och psykiatrikerna sitter på det psykiatriska begreppet allvarlig psykisk störning. Där finns det ett glapp och det har domstolen valt att utnyttja, säger Levander till TT.

Den norska psykiatriexperten Kjersti Narud går däremot på Åsgårds linje. Hon tycker att det var rätt av domarna att döma Anders Behring Breivik som frisk.

Inga tecken på psykos

– Om det är vanföreställningar, paranoid psykos eller politisk paranoia han har haft, så har han inte varit oorganiserad på ett sätt som gör honom psykotisk i rättspsykiatrisk mening, säger hon till NTB.

Hon tycker att domen är korrekt.

– Vi har haft de två psykiatriska rapporterna och därtill har vi haft ett antal andra vittnen, polisvittnen som ifrågasatte honom tidigt, hälsoteamet på Ila och andra – och ingen har sett tecken på psykos. Han har visat en mycket hög grad av kontinuitet genom fängelset. Han har uppträtt samlat och ganska konsekvent och integrerat. Att han på något sätt har en psykos, det utesluter jag inte. Men det är inte alls så genomgripande att han var otillräknelig när han begick gärningen, säger Narud.

Den svenske psyikatriprofessorn Johan Cullberg säger:

– Det är en väldig lättnad att det blev den här domen, som jag tycker är klok och riktig. Den bekräftar också min beundran för det norska rättsväsendet och den norska psykiatrin.

”Hur har domstolen argumenterat?”

Ulf Stridbeck, professor i straffrätt vid Oslo universitet, säger till TT att domstolen måste förklara varför de bortsett från den första undersökningen som kom fram till att Breivik var psykiskt sjuk och inte ansvarig för sina handlingar.

– Det som blir intressant är domskälen, hur domstolen har argumenterat. De måste på ett eller annat sätt skriva bort den första psykiatriska rapporten och "nolla ut den". Den skapade tvivel om tillräknelighet och minsta tvivel är ett tvivel, här ligger det på åklagaren att överbevisa.

I Norge är det är det rättpsykiatrikerna som bedömer om en person lider av en psykos och alltså ska ha rättspsykiatrisk vård. En person kan ha en annan diagnos än just psykos och dömas till fängelse.

Hur stor betydelse har domen?

– Den kommer få stor betydelse för rättspsykiatrin i Norge. Det kommer att bli en diskussion om hur viktigt det är med psykosbegreppet och om ska man gå över till den svenska modellen när det inte är sakkunniga som definierar en allvarlig psykisk störning utan domstolen.

ANNONS

Snabb hjälp på vårdcentral eller i ett videomöte - Öppet dygnet runt i appen!

Extern länk från Kry SE

Till Kry

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter