7 hemska fakta om mens

Av: Nathalie Mark

Publicerad:
Uppdaterad:
Foto: Claudio Bresciani / SCANPIX

Under sin livstid har en kvinna mens i ungefär sju till åtta år och varje dag har runt 800 miljoner kvinnor på jorden mens. Trots det är mens kantat av tabun och skam som försvårar livet för kvinnor världen över.

1. En miljard kvinnor saknar toalett

Över en miljard kvinnor i världen har inte tillgång till toalett när de har mens. Det leder till att de har svårt att byta mensskydd och tvätta sig på ett hygieniskt sätt. Varje år lägger afrikanska kvinnor 40 miljarder timmar på att hämta och bära vatten, eftersom de inte har rent vatten i närhet till hemmet.

2. De får det svårt med skolgång

Var tredje skola i världen saknar toaletter och i låginkomstländer har inte ens hälften av skolorna toaletter. Det gör att många flickor stannar hemma från skolan när de har mens eftersom det inte finns någon plats där de kan byta mensskydd eller tvätta sig. Det har uppskattats att var tionde flicka som bor söder om Sahara stannar hemma från skolan när hon har mens. Och upp till var tredje skolflicka i Sierra Leone undviker att ställa sig upp i klassrummet för att svara på frågor när hon har mens på grund av oro för fläckar på kläderna.

3. Så tabubelagt att kvinnor inte känner till mens

På vissa platser i världen är mens så tabu att prata om att många flickor inte förstår vad som händer när de får sin första mens. Studier visar att i delar av Indien hade 70 procent av flickorna ingen aning vad som hände med dem när de fick sin första mens och i Iran trodde 50 procent att de var allvarligt sjuka.

4. Anses orena och får inte vara hemma

Nästan överallt på jorden anses kvinnor som har mens vara orena och smutsiga. I delar av Nepal får flickor och kvinnor som har mens inte sova i sitt eget hus utan måste övernatta i hyddor i skogen. I delar av Indien får kvinnor när de har mens inte röra mat eller tvätta håret. Och på många platser får kvinnor vid mens inte röra sig fritt i samhället eller besöka heliga platser.

5. Står utan bra skydd

88 procent av alla kvinnor i världen använder inte kommersiella mensskydd som bindor eller tamponger. Istället används tyg, trasor, löv, gräs eller aska. Att använda ohygieniska mensskydd är inte bara opraktiskt och obekvämt, det ökar också risken för infektioner och sjukdomar.

6. Påverkar i förlängningen den allmänna hälsan...

Brist på toaletter i skolan och tabun som omger mens påverkar kvinnors möjlighet till utbildning och arbete, vilket får konsekvenser för hela samhället. Det har rapporterats att ökad kvinnlig närvaro i skolan, och därmed mer och bättre utbildning, leder till minskad mödradödlighet, förbättrad befolkningshälsa, ökat användande av preventivmedel, färre graviditeter, förbättrad barnhälsa, fler vaccinerade barn, och färre fall av HIV-infektioner. Insatser som ökar kvinnors utbildning har alltså positiva effekter på den allmänna hälsan i samhället.

7. ... och hela samhällets ekonomi

En studie från Bangladesh visar att 60 procent av fabriksarbetande kvinnor använder smutsiga trasor från fabriksgolvet som mensskydd. De drabbas ofta av infektioner och hela 73 procent av kvinnorna stannar hemma från jobbet i upp till sex dagar i månaden, något som påverkar deras inkomst och hela fabrikens produktion. När kvinnorna på en fabrik fick tillgång till bra mensskydd och möjlighet att tvätta sig med tvål och vatten sjönk sjukfrånvaron till bara 3 procent. Eftersom ungefär 80 procent av alla fabriksarbetare i Bangladesh är kvinnor är alltså mens en fråga som rör hela landets ekonomi.

Följ oss på Facebook

Publicerad:

LÄS VIDARE