Brexit – Storbritannien lämnar EU

Fakta: Det här slipper britterna – och vi andra

Av: 

Lena Mellin

NYHETER

Innan premiärminister David Cameron utlyste folkromröstningen 23 juni kom han överens med EU om en lång rad undantag för Storbritannien.

Han tror att de ökar chanserna för att landet förblir medlem. Många av undantagen fanns redan tidigare men upprepas för tydlighetens skull.

Behöver aldrig införa euro.
Får ha permanenta gränskontroller och behöver inte delta i passunionen Schengen.
Välja vilka gemensamma polis- och militärinsatser som de vill delta i.
Slippa en majoritet av gemensamma lagar och bestämmelser som reglerar polissamarbete och samarbete på det straffrättsliga området.
Formuleringen i EU-fördragets portalparagraf om ”att skapa en allt fastare sammanslutning” omfattar inte Storbritannien. Vid nästa fördragsändring ska det skrivas in i det.

Preciseringar

Men David Cameron fick också till stånd en rad preciseringar av olika bestämmelser som gäller samtliga EU-länder.
Medborgare som byter EU-land enbart för att få olika sociala förmåner ska kunna nekas bidrag.
Skenäktenskap mellan EU-medborgare och personer som kommer från ett land utanför EU ”får hanteras”. Medlemsländerna få också agera mot EU-medborgare som ”allvarligt hot mot allmän ordning och säkerhet” och ”tvingande hänsyn till den allmänna säkerheten”. Vad som avses med det ska preciseras.
Barnbidrag ska kunna indexeras. Om mamman bor i Sverige och pappan i Portugal tillsammans med barnen så betalas det inte ut fullt svensk barnbidrag. Det justeras ner till levnadskostnaderna i Portugal.
Subsidiaritetsprincipen, som säger att beslut ska tas på lägsta nivå, formaliseras. Om 55 procent av rösterna i de nationella parlamentet skickar så kallade motiverade yttranden inom 12 veckor efter de fått ett lagutkast ska kommissionen arbeta om det.
Länder utan euro ska åtnjuta samma respekt som medlemmar med annan valuta. Besluten ska fattas i Ekofin, där alla finansministrar sitter, och inte i det informella eurorådet.
Europeiska centralbanken, ECB, kan bara utöva tillsyn över euroländernas banker.
Medlemmar utan euro ska inte behöva betala för krisåtgärder som gäller eurozonen.
Inre marknaden ska moderniseras. Onödiga regler ska rensas bort. En särskild mekanism inrättas för det och för att subsidiaritetsprincipen ska följas.

ANNONS EXTERN LÄNK

Lys upp höstmörkret – just nu 25 % medlemsrabatt på belysning hos Åhléns!

Åhléns

Publisert:

LÄS VIDARE

”Vi betalar för andra men får inget för det”

ÄMNEN I ARTIKELN

Brexit – Storbritannien lämnar EU

Storbritannien

EU

David Cameron